Sołtysi blisko mieszkańców

Wczoraj,  na konferencji „Powiat żuromiński bliżej mieszkańców” w Żurominie z władzami powiatu i przedstawicielami samorządu województwa mazowieckiego spotkało się prawie 100 sołtysów. Okazją do spotkania był Dzień Sołtysa, obchodzony 11 marca.

Konferencję otworzył przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Różański, a  plany i zamierzenia władz powiatu przedstawił starosta Jerzy Rzymowski oraz wicestarosta Ireneusz Rejmus. W kolejnych wystąpieniach, m. in. przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, wójtów i sołtysów mówiono  o bardzo ważnej  roli sołtysa jako łącznika organów władzy samorządowej z mieszkańcami sołectw. 

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl