Złote gody w Żurominie

Jedenaście par z gminy Żuromin świętowało przeżyte razem pół wieku. Jubilaci zostali uhonorowani medalami przyznawanymi przez prezydenta RP.
W piątek (29 kwietnia br.) w restauracji „U Rucińskich” odbyła się uroczystość złotych godów.

Podczas jubileuszu burmistrz Aneta Goliat wręczyła parom Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, nadawane przez prezydenta RP małżeństwom z
50-letnim stażem. Uhonorowano jedenaście par z gminy i miasta Żuromin: Barbarę i Kazimierza Marzec, Janinę i Stanisława Bugowskich, Mirosławę i
Leona Stankiewiczów, Annę i Andrzeja Kaźmierskich, Barbarę i Ferdynanda Kompińskich, Krystynę i Andrzeja Mendowskich, Lucynę i Wiesława Grędzińskich, Teresę i Jana Gesek, Marię i Zygfryda Fisz, Krystynę i Zenona Gorczyców oraz Mariannę i Stefana Pieczkowskich.
Burmistrz, sekretarz i pracownicy USC złożyli jubilatom serdeczne życzenia kolejnych wspólnych lat razem. Pary otrzymały kwiaty, a następnie na salę wjechał okolicznościowy tort. Małżeństwa wzniosły także symboliczny toast, by uczcić jubileusz złotych godów.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl