ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Ciechanowski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy zdecydowali

Tego typu tężnia solankowa wybudowana zostanie przy ul. Wesołej w Ciechanowie

Od kilku lat mieszkańcy Ciechanowa, przez cały miesiąc, głosują w Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim.

Wybierają miejskie projekty - "miękkie" lub "twarde", które ich zdaniem służyć będą mieszkańcom, przyczynią się do rozwoju miasta czy zapewnią ciekawą formę spędzania wolnego czasu. W ramach Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego wytypowano 17 projektów - m.in. powstanie tężnia solankowa, nastąpi dalsza rozbudowa kąpieliska Krubin, modernizację przejdzie Ostoja Mruczków. W głosowaniu wzięło ponad 6,5 tys. osób, na wszystkie zadania przeznaczono 1,7 mln zł.

Każdy ciechanowianin mógł oddać swój głos na jeden z 16 projektów osiedlowych i jeden z 13 ogólnomiejskich. Od 2015 r. miasto zrealizowało już ponad 120 projektów. Zaangażowanie mieszkańców w tę formę partycypacji cieszy podwójnie. - Z jednej strony, widzimy dużą chęć współpracy z ratuszem, proponowane są ciekawe pomysły dla rozwoju miasta. Z drugiej strony, mamy wymierne efekty realizacji wybranych pomysłów w postaci chociażby nowej infrastruktury - zauważa prezydent Krzysztof Kosiński.

W tym roku w głosowaniu wybrano 7 zadań ogólnomiejskich i 10 projektów osiedlowych. W kategorii projektów ogólnomiejskich "twardych" największą popularność zyskał pomysł wybudowania tężni solankowej przy ul. Wesołej. Drugie miejsce zajął projekt dotyczący zakupu i posadzenia na miejskich działkach co najmniej 200 drzew. Trzecie - projekt związany z kolejnym etapem rewitalizacji kąpieliska Krubin, a wraz z nim rozbudowa infrastruktury dla spacerowiczów oraz rowerzystów, a czwarte - projekt dotyczący wyposażenia izolatorium Ostoi Mruczków, gdzie przebywają koty. O zwycięstwie projektów w kategorii projektów ogólnomiejskich zdecydowało uzyskanie minimum 400 ważnych głosów.

Wśród "miękkich" projektów Zrealizowane zostaną trzy projekty wybrane przez mieszkańców: wspomaganie szkolenia młodzieży w klubie Jurand i drużyny seniorów w rozgrywkach I ligi, nauka pływania dla dzieci z niepełnosprawnościami połączona z organizacją obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu oraz trzecia edycja bezpłatnego cyklu zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia i ich rodziców. W tym przypadku wybrane do realizacji mogły być trzy zadania, które uzyskały największą liczbę głosów.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE "TWARDE"
1. Ciechocinek w Ciechanowie - Tężnia Solankowa.
Założeniem projektu jest montaż tężni solankowej na terenie rekreacyjnym przy pętli miejskiej na wysokości ul. Wesołej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych oraz nasadzeniami zieleni. Ponadto: wyrównanie i utwardzenie terenu.
Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Sebastian Andrzejczak
Koszt: 200 000 zł

2. Drzewa dla Ciechanowa - III etap.
Projekt przewiduje zakup i posadzenie na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa co najmniej 200 drzew: lip, klonów, grabów i buków.
Pomysłodawca: Ewa Nadaj
Koszt: 200 000 zł

3. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - VI etap.
Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wydłużenie istniejących ciągów komunikacyjnych o trasy zlokalizowane dookoła mniejszego zbiornika wodnego (wzdłuż ul. Podleśnej) i połączenie ścieżek. Realizacja projektu ma na celu zachęcenie do uprawiania sportów i rekreacji o każdej porze roku.
Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 200 000 zł

4. Wyposażenie izolatorium Ostoi Mruczków.
Nowa siedziba Ostoi Mruczków wymaga wyposażenia w niezbędne do jej funkcjonowania rzeczy. Projekt ma na celu zakup klatek weterynaryjnych oraz kontenerów transportowych i klatek kennelowych. Zakupiony będzie także stół zabiegowy z materacem do wykonywania opatrunków, podawania leków oraz badań kotów. Wysokiej jakości sprzęt, który zostanie zakupiony do Ostoi Mruczków będzie służył w izolatorium. Klatki weterynaryjne i klatki kennelowe są niezbędne do odizolowania kotów nowo przyjętych i chorych. Transportery będą wykorzystywane przy przewożeniu kotów z miejsca złapania do weterynarza.
Pomysłodawca: Ilona Kowalska
Koszt: 81 800 zł

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE "MIĘKKIE"

1. Rycerze Juranda: wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej Jurand i drużyny seniorów w rozgrywkach ZPRP.
Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2023/2024, udział w meczach wyjazdowych oraz zakup odzieży sportowej dla drużyn dzieci i młodzieży trenującej w klubie.
Pomysłodawca: Piotr Serbista
Koszt: 30 000 zł

2. "Z wodą za pan brat" - nauka pływania dla dzieci z niepełnosprawnościami połączona z organizacją obchodów Światowych Dni Świadomości Autyzmu.
Celem projektu jest przeprowadzenie zajęć z nauki pływania dla osób z niepełnosprawnościami. Zajęcia odbędą się w formie czterech 2-tygodniowych turnusów, prowadzonych przez wykwalifikowanych instruktorów nauki pływania przy wsparciu rodziców bądź opiekunów. Maksymalna liczba uczestników każdego turnusu to 8 osób z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami. Projektodawca przewiduje 2 turnusy w lipcu oraz 2 turnusy w sierpniu. Ponadto projekt zakłada organizację Światowych Dni Świadomości Autyzmu. Ostatnią częścią zadania jest wyjazd dla osób z niepełnosprawnościami (w tym uczestników kursu) do wodnego parku rozrywki przyjaznego osobom z niepełnosprawnościami.
Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak, Magdalena Grelik-Grodecka
Koszt: 30 000 zł

3. Bezpieczna rodzina 3.0 - zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców.
Projekt jest kontynuacją poprzedniej edycji "Bezpiecznej rodziny". Dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Jest oparty na systemie nauczania Takewon-do. Zakłada udział par trenujących (dziecko-rodzic). Zajęcia trwać będą 30-45 minut.
Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzybski
Koszt: 30 000 zł

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE

OSIEDLE "ALEKSANDRÓWKA"
1. Rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw przy ulicy Witosa (działka nr 569).
Celem projektu jest rozbudowa, modernizacja i doposażenie istniejącego placu zabaw. Kosztorys obejmuje montaż nowego ogrodzenia. Plac zabaw zostanie doposażony o nowe urządzenia wielofunkcyjne i nawierzchnię poliuretanową.
Pomysłodawca: Małgorzata Gołębiewska
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE "ALEKSANDRÓWKA II"
1. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a - II Etap.
Projekt zakłada kontynuację prac dotyczących odprowadzenia wód deszczowych z uliczki wewnątrzosiedlowej. Drugi etap obejmuje wymianę nawierzchni na drodze oraz wyprofilowanie do wykonanej w I etapie instalacji deszczowej.
Pomysłodawca: Robert Modelski
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE "KARGOSZYN"
1. Doposażenie edukacyjnego placu zabaw "Piąteczka".
Celem projektu jest uzupełnienie wyposażenia edukacyjnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 w dodatkowe elementy zabawowe i edukacyjne takie jak: wahadło Newtona, szumiące rury, huśtawkę, trampolinę ziemną, bujak. Ponadto zostaną zainstalowane latarnie solarne oraz monitoring. Kamery będą podłączone do znajdującego się w budynku szkoły rejestratora obrazu i obejmą zasięgiem cały teren placu zabaw.
Pomysłodawca: Robert Umiński, Michał Jeziółkowski
Koszt: 99 985 zł

OSIEDLE "KWIATOWE"
1. Oświetlone Kwiatowe.
Projekt zakłada zakup i montaż 3 lamp solarnych na placu zabaw przy ul. Wesołej przy boisku, placu zabaw dla maluchów oraz przy minirampie.
Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 60 000 zł

OSIEDLE "PŁOŃSKA"
1. "O przyrodę dbamy - zdrowo się odżywiamy".
Założeniem projektu jest utworzenie w Miejskim Przedszkolu nr 2 ogródków dla każdej grupy przedszkolnej, umożliwiających zasadzenie ziół, warzyw oraz krzewów owocowych. Realizacja da dzieciom możliwość prowadzenia obserwacji przyrodniczych, rozbudzania zainteresowań otaczającym światem oraz kształtowania właściwych postaw prozdrowotnych. W kosztorysie, oprócz budowy rabat, ujęto również zakup sadzonek i nasion oraz narzędzi ogrodniczych dla dzieci.
Pomysłodawca: Edyta Wiśniewska
Koszt: 65 000 zł

OSIEDLE "PODZAMCZE"
1. Monitoring na osiedlu Podzamcze.
Projekt zakłada montaż kamer obrotowych monitorujących przy rondzie Meudon i na skrzyżowaniu ulic: Zielonej i Parkowej.
Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski, Piotr Grabowski
Koszt: 84 225 zł

OSIEDLE "PRZEMYSŁOWE"
1. Nowe ogrodzenie wokół terenu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Ciechanowie.
W ramach projektu przewiduje się demontaż istniejącego ogrodzenia wraz z cokołem oraz zamontowanie nowego ogrodzenia wokół terenu przedszkola.
Pomysłodawca: Katarzyna Zakrzewska
Koszt: 99 927 zł

OSIEDLE "SŁONECZNE"
1. Boisko wielofunkcyjne na Bielinie - II etap.
Założeniem projektu jest uzupełnienie boiska wielofunkcyjnego na Bielinie o kolejne elementy. Realizacja projektu rozpocznie się od opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje montaż brakujących piłkochwtów wraz z siatką i bramką. Ponadto autor projektu przewiduje wykonanie nawierzchni sportowej boiska do koszykówki, boisko modułowe wraz z podbudową, zakup i montaż zestawu słupków do siatkówki wraz z siatkami do badmintona i siatkówki, ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, żagiel cieniujący.
Pomysłodawca: Emil Świszcz
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE "ŚRÓDMIEŚCIE"
1. "Eko-przedszkolaki"- modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie.
Projekt zakłada modernizację terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 1. Kosztorys zakłada stworzenie "Eko-grupy" - miejsca do prowadzenia zajęć plenerowych z dziećmi w przedszkolu. Zakres obejmuje m.in. montaż stacji meteorologicznej, stołów w kształcie koła wraz z ławkami oraz doposażenie placu zabaw w zestaw sprawnościowy, tablicę kredową, piaskownicę z zadaszeniem i bujaki.
Pomysłodawca: Joanna Chełmińska
Koszt: 91 436,2 zł

OSIEDLE "ZACHÓD"
1. Nowoczesna siódemka - projekt doposażenia Szkoły Podstawowej nr 7.
Projekt obejmuje zakup sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia pracowni i świetlic. Zakupione mają być projektory z ekranami, laptopy i myszki, sprzęt audio wykorzystywany na lekcjach muzyki, odczynniki laboratoryjne, zestawy do prowadzenia doświadczeń, roboty edukacyjne, tablety, sztalugi i oprogramowanie do nauki języka angielskiego. Kuchnia szkolna będzie wyposażona w piec konwekcyjny. Ponadto do szkoły trafią ławki, worki do siedzenia oraz tablica wolnostojąca. Wyposażenie sali sensorycznej zostanie uzupełnione m.in. o piasek kinetyczny, kulki do suchego basenu, materac sensoryczny, lampę LED, koc obciążeniowy. Projekt nie obejmuje kosztów montażu poszczególnych sprzętów, co zapewni szkoła we własnym zakresie z pomocą rodziców.
Pomysłodawca: Maciej Hugon Gotz
Koszt: 100 000 zł

 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment