Dofinansowanie do letniego wypoczynku


Prezydent Ciechanowa przyznał dotacje na zorganizowanie wypoczynku dzieciom z terenu miasta w okresie wakacji. Środki finansowe na realizację zadania publicznego otrzyma 7 organizacji. Dzieci wyjadą nad Bałtyk, w góry i na Mazury. Te, które zostaną w Ciechanowie będą mogły uczestniczyć w zajęciach sportowych i edukacyjnych w ramach półkolonii.


Środki zostały przyznane 7 organizacjom pozarządowym, które złożyły propozycje organizacji wypoczynku dla dzieci w ramach otwartego konkursu ofert.
Znalazły się wśród nich działające w mieście kluby sportowe, które nie tylko trenują zawodników, ale także wspierają rodziców i opiekunów w prawidłowym rozwoju fizycznym i psychicznym ich pociech, organizując regularne treningi dla dzieci i młodzieży.
Na organizację letniego wypoczynku w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia miasto przeznaczy 40 tys. zł.
W otwartym konkursie ofert udział mogły wziąć organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Propozycje złożone przez oferentów zostały poddane ocenie merytorycznej i zarekomendowane prezydentowi przez komisję opiniującą, złożoną z przedstawicieli prezydenta oraz organizacji pozarządowych.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl