ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Nowego wójta wybierać będą pod koniec maja

Przedterminowe wybory na wójta w gminie wiejskiej Ciechanów zaplanowano na niedzielę, 21 maja br. Przed dwoma dniami pojawił się projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w tej sprawie. Do 27 kwietnia kandydaci mają czas na zgłaszanie gminnej komisji wyborczej swoich kandydatur.

Przypomnijmy, że urzędujący wójt Marek Kiwit ustąpił ze stanowiska 24 lutego br. Aktualnie gminą kieruje komisarz Stefan Pawłowski. Jeśli nie zgłosi swojej kandydatury na urząd wójta, zarządzać będzie gminą do czasu wyłonienia i zaprzysiężenia nowego wójta. Jeśli głosowanie w pierwszej turze nie przyniesie jednemu z kandydatów co najmniej 50 proc. głosów, wtedy komisja wyborcza zarządzi drugą turę wyborów. Nazwisko nowego szefa gminy Ciechanów poznamy najpóźniej na początku czerwca.

Dokładny kalendarz wyborczy:

do 13 kwietnia br. - podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej, zawiadomienie komisarza wyborczego, o utworzeniu komitetu wyborczego do 14 kwietnia - zgłaszanie komisarzowi wyborczemu kandydatów na członków gminnej komisji wyborczej

do 17 kwietnia - powołanie przez komisarza wyborczego gminnej komisji wyborczej

do dnia 27 kwietnia - zgłaszanie gminnej komisji wyborczej kandydatów na wójta

do 2 maja - składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

do 5 maja - powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców

od 8 maja - nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych, podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, które zawiera, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi, zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do 12 maja - składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

do 16 maja - składanie przez wyborców wniosków
o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy, zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

19 maja - zakończenie kampanii wyborczej

20 maja - przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych

21 maja, godz. 7-21 - głosowanie

Komentarze obsługiwane przez CComment