ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Radni Ciechanowa ustalili budżet na przyszły rok

Fot. UM Ciechanów
Fot. UM Ciechanów

W czwartek, 30 listopada radni miejscy uchwalili budżet na 2024 rok. Ciechanowski magistrat na same inwestycje - remonty dróg, modernizacje szkół, rewitalizacje, budowę żłobka czy bloków wielorodzinnych - planuje wydać ponad 90 mln zł.

Miejscy urzędnicy szacują, że w przyszłym roku dochody wyniosą ponad 272 mln zł. Z kolei wydatki na 2024 r. planowane są w kwocie ponad 321 mln zł. Deficyt (różnica między dochodami a wydatkami) wyniesie ponad 49 mln zł.

- Deficyt zostanie pokryty przychodami z emisji papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie ponad 48 mln zł oraz pozostałymi wolnymi środkami i niewykorzystanymi środkami pieniężnymi - powiedział podczas sesji prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. 

Podczas sesji rady miasta przyjęto 20 uchwał. Radni wprowadzili zmiany do wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na 2023 r. W projektach uwzględniono m.in. aktualne rozstrzygnięcia przetargowe oraz oszczędności w wydatkach bieżących. - Wato zwrócić uwagę, iż mimo wielu ograniczeń zewnętrznych, inflacji, zmian podatkowych, niestabilnej sytuacji gospodarczej w Europie, miasto nadal podtrzymuje daleko idącą politykę proinwestycyjną.

Najlepiej oddaje to skala przyszłorocznych inwestycji, które obejmują zróżnicowane obszary i kwotowo osiągają blisko 93 mln zł, tj. na analogicznym poziomie jak w rekordowym pod względem wydatków inwestycyjnym 2023 r. - dodał prezydent Kosiński. 

Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 15 radnych. Do kluczowych inwestycji w przyszłym roku zalicza się, m.in. rozpoczęcie budowy drugiego miejskiego żłobka dla 100 dzieci. Ponadto zakończone zostaną dwa duże zadania odnawiające przestrzeń publiczną - budowa "Zielonego Targu" przy ul. Płońskiej czy ukończenie rewitalizacji zabytkowego młyna przy ulicy Nadrzecznej. Wśród zadań inwestycyjnych ujęto modernizacje ciechanowskich ulic: Nadrzecznej, Dolnej, Śmiecińskiej, Pułtuskiej, Jaśminowej, Malinowej, Wyspiańskiego, Baczyńskiego, Bohaterów Września. Ukończone zostaną modernizacje dróg na Podzamczu. 

W obszarze sportowo-rekreacyjnym kontynuowane będą prace związane z remontem Hotelu Olimpijskiego, modernizacji boisk szkolnych czy odnowienia nawierzchni na miejskim stadionie. 

Co dalej z oświatą?

Radni zapoznali się z analizą funkcjonowania oświaty w roku szkolnym 2022/2023. Z materiałów Centrum Usług Wspólnych wynika, że do przedszkoli i szkół podstawowych podlegających miastu uczęszcza 4 744 dzieci. Uczy ich około 460 nauczycieli. W 2022 r. na oświatę miejski samorząd przeznaczył blisko 74,3 mln zł. W planie wydatków bieżących największą pozycję stanową wydatki w dziale oświata, które wzrastają w porównaniu do 2023 r. o kwotę 8,8 mln zł, natomiast plan subwencji oświatowej z budżetu państwa wzrasta o 5,4 mln zł. - Z roku na rok pogłębia się luka finansowa w obszarze zadań oświatowych. Brak zmian systemowych i sposobu obliczania subwencji dla gmin powoduje, że miasto dokłada coraz większe środki, a tym samym pogłębia to kryzys finansowania oświaty - mówił w trakcie sesji prezydent Ciechanowa.

Uchwalony został gminny program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza 200 proc. kryterium dochodowego. Kryterium to wynosi 776 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł na osobę w rodzinie.

Miasto, oprócz inwestycji w termomodernizację dwóch ciechanowskich szkół podstawowych (nr 4 i 5) zakłada poprawić efektywność energetyczną 12 budynków komunalnych na osiedlu Bloki. Zamówienie obejmuje termomodernizację budynków przy ulicach: Hallera, Moniuszki, Wyzwolenia, Okrzei i Narutowicza. 

Budowane będą przez spółkę miejską kolejne budynki mieszkalne - TBS postawi dwa budynki wielorodzinne przy ulicy Powstańców Wielkopolskich. Na tym osiedlu poprowadzone zostaną również dwie nowe drogi umożliwiające dojazd do ciechanowskiego szpitala. Jedna prowadzić będzie od strony ul. Opinogórskiej, druga od ulicy Pułtuskiej.  Radni ustalili też lokalizację inwestycji mieszkaniowej dla budowy trzech budynków wielorodzinnych przez Agencję Mienia Wojskowego w obrębie osiedla Krubin.

Komentarze obsługiwane przez CComment