Sesja Rady Powiatu. Co z nieruchomością w Gołotczyźnie?

27 marca odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami złożył starosta Jan Andrzej Kaluszkiewicz. Radni usłyszeli również o działalności w minionym roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy oraz podjęli kilka uchwał, w tym uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości. 

Do przedstawionego przez starostę sprawozdania, ku zdziwieniu uczestników sesji, radni nie mieli pytań. Za to padły pytania w innych punktach porządku obrad. Najwięcej zadała ich radna Joanna Potocka-Rak, była starosta. 

Odmienne zdania radni mieli w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości w Gołotczyźnie. Jedni uznali, że należy podjąć uchwałę, inni że należy zdjąć ją z porządku obrad. 

Radni opowiedzieli się też na temat skargi. 

Więcej w TC  

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl