W kierunku efektywności energetycznej budynków – kilka słów o termomodernizacji

Efektywność energetyczna budynku to jego sprawność energetyczna, czyli stopień przygotowania budynku do zapewnienia użytkownikom komfortu cieplnego podczas użytkowania przy możliwie najniższym zużyciu energii do jego ogrzania bądź ochłodzenia. Warto sobie uświadomić, że ciepło jest tracone z budynku wieloma drogami, a jego ucieczka w większym lub mniejszym stopniu jest nieunikniona. O ilości traconego ciepła decydują takie czynniki jak konstrukcja domu, jego usytuowanie, wykorzystane materiały budowlane i izolacyjne, poprawnie działająca wentylacja oraz sprawny system grzewczy.

Jeśli efektywność energetyczna budynku jest zbyt niska należy przeprowadzić odpowiednie usprawnienia. Pomocą w decyzji o rodzaju i kolejności prac może służyć sporządzony audyt energetyczny. Wskaże on stan zapotrzebowania budynku na energię oraz zakres prac służących jego zmniejszeniu. Docieplenie ścian zewnętrznych i stropów, wymiana okien i drzwi, usprawnienie wentylacji czy zadbanie o dach i piwnicę to podstawowe prace, które powinniśmy wykonać, zanim zdecydujemy się na modernizację systemu grzewczego (wymianę źródła ciepła).

Już sama wymiana stolarki okiennej na nowoczesną, spełniającą wymagania WT 2021, to oszczędność ciepła na poziomie 10-15%, a ocieplając dach i ściany zmniejszamy zużycie energii nawet o 20%. Aby poprawić energooszczędność budynku, warto również rozważyć zamianę wentylacji grawitacyjnej na mechaniczną z odzyskiem ciepła.

Zastosowanie odpowiedniego ocieplenia przegród zewnętrznych budynku pomaga znacznie obniżyć koszty ogrzewania domu, które to pochłaniają często znaczną część domowego budżetu. Najpopularniejszymi materiałami, za pomocą których ociepla się ściany są styropian oraz wełna mineralna. Dostępne są także inne, nowoczesne materiały dociepleniowe charakteryzujące się lepszymi parametrami (mniejszą wartością współczynnika przewodzenia ciepła) np. aerożele, próżniowe panele izolacyjne VIP.

Termomodernizacja to także działania zmierzające do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, tj. wymiana istniejącego oświetlenia, instalacji czy sprzętów na bardziej energooszczędne o odpowiedniej klasie energetycznej. Najprostszym działaniem w tym zakresie jest również wymiana żarówek na energooszczędne typu LED, które zużywają aż 75% energii mniej niż zwykłe żarówki, przy jednoczesnej dłuższej żywotności sprzętowej. Również zastosowanie odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne, znacząco pomaga ograniczyć zużycie energii elektrycznej z sieci.

Ważnym wsparciem w realizacji inwestycji w zakresie termomodernizacji jest możliwość uzyskania dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”. Program jest systematycznie usprawniany, aby jak najwięcej beneficjentów mogło skorzystać z oferowanego wsparcia. Beneficjentami programu mogą być osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nie przekraczającym 100 000 zł.

Pomocą w skorzystaniu ze wsparcia oferowanego w ramach programu Czyste Powietrze służą doradcy energetyczni w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego. Udzielają oni nieodpłatnych informacji, porad oraz konsultacji w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie współrealizuje projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” we współpracy z NFOŚiGW oraz Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Województwo Lubelskie). Głównym celem projektu jest wsparcie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów i przyjaznej środowisku oraz sprzyjającej spójności terytorialnej i społecznej poprzez:

1) zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej;
2) wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN);
3) wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i odnawialnych źródeł energii.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

„Ważnym obszarem w kontekście poprawy jakości powietrza jest uświadomienie społeczeństwu potrzeby dbania o czyste powietrze, walki z niską emisją a także zwiększenie ogólnej wiedzy i troska
o środowisko naturalne. Projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” wpisuje się w realizację tych celów. Dzięki wsparciu doradczemu Doradców Energetycznych wszyscy zainteresowani beneficjenci mogą w łatwy i przystępny sposób uzyskać informacje dotyczące możliwości pozyskania wsparcia finansowego dla realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej i zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska” – podkreśla Premier Henryk Kowalczyk.

Artykuł w 100% dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

logotypylistopad

oze

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl