Środki dla OSP

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Działdowskiego radni podjęli trzy uchwały dotyczące udzielenia pomocy finansowych gminom na zadania związane z doposażeniem OSP.

Chodzi tu o wsparcie dla OSP Kiełpiny, OSP Płośnica oraz OSP Iłowo-Osada. Wszystkie trzy jednostki należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jak tłumaczą ochotnicy, aby dobrze realizować zlecane im zadania, potrzebne są nowe średnie samochody ratowniczo-gaśnicze. Radni powiatu pochylili się nad prośbą i wsparli gminy, a tym samym OSP, kwotami po 150 tys. zł. Warto dodać, że szacunkowy koszt zakupu takiego samochodu to ok. 800-900 tys. zł.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl