Szpital zaciąga większy kredyt

Rada Powiatu Działdowskiego zezwoliła na zwiększenie kwoty kredytu obrotowego SPZOZ w Działdowie do 3,5 mln zł. Ponadto wskazano wyższą kwotę hipoteki.

Od kwietnia 2020 roku działdowski szpital ma podpisaną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kredyt obrotowy w odnawialnej linii kredytowej na kwotę 2,5 mln zł. Zgodę na to wyraziła Rada Powiatu Działdowskiego, która zezwoliła również ustanowić hipotekę do kwoty 3,75 mln zł na nieruchomości działdowskiego szpitala. Radni nie byli jednak jednogłośni. 14 było „za”, 3 „przeciw”, a 2 wstrzymało się od głosu. Jak tłumaczył wtedy starosta Paweł Cieśliński, linia kredytowa miała być zabezpieczeniem w przypadku niespływania środków z NFZ na możliwość regulowania rachunków, czy tez wypłacenia wypłat.

Jak się okazało, po dwóch latach kwota limitu okazała się zbyt mała. Aby szpital funkcjonował i wypłacał wynagrodzenia na czas, potrzebny jest kolejny milion. W związku z tym dyrekcja szpitala zwróciła się do władz powiatu o wyrażenie zgody na zwiększenie kwoty kredytu do 3,5 mln zł, a także o wskazanie wyższej kwoty hipoteki – z 3,75 mln zł do 5,25 mln zł. Nad prośbą pochyliła się Rada Powiatu Działdowskiego w środę, 27 kwietnia. Tym razem radni byli jednogłośni i wszyscy zagłosowali „za”. Decyzja ta została wcześniej również pozytywnie zaopiniowana Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Działdowie.

Zgodnie z decyzją rady, dodatkowe środki kredytowe zostaną uruchomione w ciągu najbliższych dni.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl