Szkoły połączone z przedszkolami

Rada Miasta Działdowo podjęła decyzję o powołaniu zespołów placówek oświatowych, w skład których wchodzić będą szkoły podstawowe oraz przedszkola. Zmiana ta ma wpłynąć na jakość ich zarządzania.

W czwartek, 20 maja odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Działdowo. Podczas obrad online radni pochylili się m.in. nad propozycją burmistrza w sprawie reorganizacji pracy działdowskich szkół i przedszkoli.

Dzięki przegłosowanym uchwałom w Działdowie powstaną cztery zespoły placówek oświatowych. Będą one zrzeszały po jednej szkole oraz przedszkolu. I tak w skład Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 wchodzić będzie Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Przedszkole nr 1, w skład ZPO nr 2 – SP nr 2 i Przedszkole nr 3, w skład ZPO nr 3 – SP nr 3 i Przedszkole nr 5 oraz w skład ZPO nr 4 – SP nr 4 i Przedszkole nr 4. Siedzibami nowych jednostek będą budynki szkół podstawowych, natomiast lokalizacje wszystkich placówek pozostają bez zmian. Pracownicy szkół oraz przedszkoli staną się pracownikami zespołów placówek oświatowych. Każdym z zespołów zarządzać będzie jeden dyrektor, który będzie miał możliwość powołania wicedyrektorów.

- Połączenie placówek w zespół wpłynie przede wszystkim na podniesienie jakości zarządzania łączonymi jednostkami, usprawni proces obsługi i zarządzania finansami, korzystnie wpłynie na lepszą organizację pracy i realizację zadań statutowych obu placówek. Ponadto stworzone zostaną warunki do większej integracji środowiska nauczycieli, rodziców i uczniów – czytamy w uzasadnieniu do uchwały.

Jak tłumaczył burmistrz Grzegorz Mrowiński, uczniowie nie odczują żadnych zmian, placówki będą funkcjonowały nadal tak samo. Zmiany te pozytywnie zaopiniowały władze wszystkich placówek, a także rady pedagogiczne.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież