5 pytań do burmistrza

W tym roku planowane dochody Makowa Mazowieckiego mają osiągnąć niemal 58 mln zł, zaś wydatki ponad 68 mln. Deficyt przekraczający 10 mln zł pokryty zostanie z różnych źródeł. O budżecie, a zwłaszcza planowanych i zakończonych inwestycjach, rozmawiamy z Tadeuszem Ciakiem, burmistrzem Makowa Mazowieckiego.

* Czy jest pan zadowolony z tegorocznego budżetu? Czy środki inwestycyjne miasta pana satysfakcjonują? A może są jakieś obszary (budżetowe), gdzie środki finansowe są niewystarczające?

- Oczywiście, że tak. Nasz samorząd od kilku ostatnich lat realizuje politykę nastawioną na inwestycje i zmiany poprawiające jakość i komfort życia. Najlepszym dowodem na to jest zajmowanie w rankingu pisma samorządowego „Wspólnota”, oceniającym liderów inwestycji (czyli wydatków inwestycyjnych na jednego mieszkańca), kolejno 9, 7 i 11 miejsca w Polsce. Oczywiście, że są, tak jak we wszystkich samorządach, obszary, które nie pozwalają nam spokojnie spać. Są to rosnące w zbyt dużym tempie wydatki bieżące, w tym wzrost nakładów finansowych na oświatę i utrzymanie jednostek oświatowych oraz duże tempo podwyżek płac w ostatnich latach.

*Jakie konkretnie ma pan plany inwestycyjne na 2022 rok (inwestycje jednoroczne, ale również te wieloletnie)?

- Ten rok wydaje się być jeszcze lepszy pod względem planów inwestycyjnych. Budżet zakłada ponad 25 milionów, w tym są środki pochodzące z różnych dofinansowań. Duże pieniądze bo 10 milionów zostanie przeznaczona na dalszą część budowy małej obwodnicy miejskiej i budowę dróg na Osiedlu Rzemiosła. Będzie to inwestycja realizowana z tzw. pierwszego rozdania rządowych środków – w ramach Polskiego Ładu. W ramach przyznanych środków planujemy również budowę ścieżek i oświetlenia w Parku Sapera, budowę ciągów pieszo – rowerowych (tzw. promenad) wraz z

oświetleniem wzdłuż brzegów rzeki Orzyc, a także modernizację ścieżki edukacyjnej biegnącej wzdłuż rzeki Orzyc – i to jest kolejne 5 milionów. Ten rok przyniesie nam zakończenie budowy małej elektrowni wodnej, a także budowę farmy fotowoltaicznej, termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego i remont budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.

* Zakładam, że są takie przedsięwzięcia, które w Makowie Mazowieckim są potrzebne, jednak nie znalazły się w planie wydatków na bieżący rok. Jakie to inwestycje i czy samorząd planuje je realizować w dalszej perspektywie?

- Mam nadzieję, że uda nam się zakończyć podjęte działania zmierzające do pobudowania dworca

autobusowego, i polepszymy komfort podróżowania nie tylko mieszkańców Makowa Mazowieckiego. Chcielibyśmy również rozpocząć realizacje projektów związanych ze wspieraniem efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Miasta Maków Mazowiecki, a także podjąć działania w celu realizacji inwestycji mieszkaniowych, w tym mieszkań na wynajem jak również do tworzenia warunków ułatwiających powstawanie mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Cały wywiad oraz informacje z pow. makowskiego dostępne są na str. 18 "Tygodnika Ciechanowskiego".

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl