ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Co z drugim mostem w Makowie? Sprawdziliśmy

Mieszkańcy zastanawiają się co dalej z planami budowy drugiego mostu na Orzycu, gdyż temat ostatnio "przycichł". Zapytaliśmy o to Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim. 

Przypominamy, że w sprawie modernizacji drogi wojewódzkiej nr 626 na terenie Makowa Mazowieckiego miasto zawarło porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz gminą Czerwonka. Miasto tworzy projekt inwestycji, a samorząd Mazowsza ją finansuje. 

W planach jest budowa nowego, drugiego mostu na rzece Orzyc, co zmniejszyłoby obciążenie tego już istniejącego - na DK 60.  Nowy most łączyłby DW 626 (droga relacji Maków-Sypniewo) z DK 57 (Maków-Przasnysz). Inwestycja nosi miano "Małej obwodnicy Makowa". Most ma powstać za zalewem i łączyć się z ulicą Łąkową (koło Komendy Powiatowej Policji). 

Marszałek Adam Struzik zawarł porozumienie w tej sprawie z burmistrzem Tadeuszem Ciakiem w marcu 2021 roku. O postęp w tej sprawie pytaliśmy UM w Makowie Mazowieckim w sierpniu 2022 roku. Wówczas otrzymaliśmy taką informację: 

Trwające prace projektowe. W chwili obecnej osiągnęły poziom gotowości do przedstawienia Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich projektów budowlanych branży drogowej. Po ich pozytywnym zaopiniowaniu rozpoczną się prace związane z dokumentacją projektową branży sanitarnej, mostowej i elektrycznej. Trwa procedura związana z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz pozyskiwane są uzgodnienia trasy drogi z organami opiniującymi: gminą Czerwonka, Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i innymi, których udział w procesie projektowym wynika z odrębnych przepisów.

Na prośbę mieszkańców ponownie zapytaliśmy miasto, na jakim etapie są prace związane z projektem. Okazało się, że aktualnie Urząd Miejski w Makowie Mazowieckim uzyskuje pozwolenia na budowę m.in. środowiskowe i wodno-prawne. 

- Skompletowanie niezbędnej dokumentacji i pozwoleń w kwestii budowy mostu to żmudny oraz długotrwały proces. Najprawdopodobniej wszystkie pozwolenia na budowę uzyskamy w połowie przyszłego roku - informuje nas Alicja Prejs, rzeczniczka makowskiego magistratu. 

Dopiero wówczas Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich będzie mógł rozpocząć procedurę realizacji inwestycji, począwszy od wyłonienia wykonawcy. Niemniej mieszkańcy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo most powstanie, ale w perspektywie kilku lat. 

Komentarze obsługiwane przez CComment