ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Granat moździerzowy w Orzycu

fot. KPP Maków Maz.

Na terenie powiatu makowskiego odnaleziono niewybuch. Tym razem w samym Makowie Mazowieckim, w Orzycu. Z powodu pracy saperów most na rzece pozostawał zamknięty do zakończenia działań. 

Chociaż od zakończenia działań II wojny światowej minęło wiele lat, to nadal napotykamy na jej pozostałości w postaci m.in. niewybuchów. W sobotę (3 czerwca br.) w Makowie Maz. funkcjonariusze zostali wezwani za pośrednictwem dyspozytora numeru alarmowego nad rzekę Orzyc, gdzie dwóch chłopców natknęło się, jak ocenił policjant z grupy minersko-pirotechnicznej, na granat moździerzowy. Miejsce znaleziska zostało zabezpieczone do czasu przyjazdu grupy saperskiej, która usunęła niewybuch. 

W minionym tygodniu odnaleziono niewybuchy także (ponownie) w miejscowości Zamość, podczas prowadzonych w tamtym rejonie prac drogowych. One również były zabezpieczone przez policjantów, a następnie przekazane wojskowym saperom.

Co należy zrobić w przypadku kiedy znajdziemy przedmiot przypominający taki pocisk? Makowska komenda zwraca uwagę, aby samodzielnie nie próbować przenosić tego typu znalezisk, nie dotykać i jak najszybciej powiadomić policję, a miejsce oznaczyć do czasu przyjazdu patrolu.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment