ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Niemal 25 mln zł na inwestycje w powiecie makowskim

Samorząd Mazowsza dofinansował 53 projekty realizowane na terenie powiatu makowskiego. Dofinansowanie z kilku programów wsparcia trafiło do wszystkich gmin. Co ciekawego planują makowskie samorządy? 

Do gminy Płoniawy-Bramura trafiło łącznie ponad pół miliona zł dofinansowania. Za otrzymane środki samorząd ma zamiar wyremontować remizę OSP w Węgrzynowie oraz zmodernizować oświetlenie uliczne w miejscowościach: Gołoniwy, Krzyżewo Nadrzeczne, Szlasy-Łozino i Stare Łozino. W Krzyżewie Borowym zostanie zrewitalizowany ogólnodostępny teren, w Popielarce powstanie wiata rekreacyjna, zaś w Pracach zamontowana zostanie lampa solarna. Mieszkańcy Kobylina Nadrzecznego i Węgrzynówka doczekają się modernizacji drogi. 

Gmina Różan otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 4,4, mln zł, z czego aż 4 mln zł zostanie przeznaczone na budowę miejskiego przedszkola. Samorząd ma także zamiar przebudować drogę w miejscowości Szygi, wesprzeć inwestycje w sołectwach: Paulinowo, Ponikiew, Zawady i Prycanowo oraz przeprowadzić renowację zbiornika wodnego w Załuziu. 

Ponad 2,3 mln zł trafiło z kolei do gminy Rzewnie. Czego mogą spodziewać się mieszkańcy? Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację ośrodka zdrowia w Rzewniu, a także modernizację siedziby gminy z dostosowaniem jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Remont i modernizację przejdzie także sąsiadująca z gminą strażnica OSP w Rzewniu. Samorząd ma zamiar kupić autobus, aby we własnym zakresie realizować dowóz uczniów do lokalnej szkoły. Ponadto przebudowane zostaną cztery odcinki dróg w miejscowościach: Małki-Pruszki, Chrzanowo, Napiórki - Ciężkie-Pruszki i Chrzczony. Wsparcie uzyska także sołectwo Nowy Sielc.

Gmina Czerwonka otrzymała wsparcie od Mazowsza w kwocie niemal 1,3 mln zł. W ramach kilku programów przebudowane zostaną głównie drogi w miejscowościach Tłuszcz, Dąbrówka etap I i w Cieciółkach Szlacheckich. Samorząd pozyskał także dofinansowanie na wyposażenie powstającej świetlicy wiejskiej w Jankowie. 

Niemal 400 tys. zł dofinansowania otrzymała gmina Karniewo. W ramach jednego z programów modernizację przejdzie remiza OSP Zaręby. Zostanie także zagospodarowany teren wokół tego budynku. Samorząd przebuduje także drogę w miejscowości Słoniawy.

Gmina Krasnosielc otrzymała trzy dofinansowania na łączną kwotę niemal 3,3 mln zł. Największą planowaną inwestycją jest modernizacja i remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu. Poza tym gmina planuje przebudowę drogi w Karolewie. Wsparcie otrzymają także sołectwa: Drążdżewo Małe, Drążdżewo-Kujawy oraz Papierny Borek. 

Gmina Młynarze otrzymała 1,2 mln zł wsparcia na budowę świetlicy wiejskiej przy Urzędzie Gminy. 

Niemal 300 tys. zł otrzymała gmina Sypniewo, w szczególności na przebudowę dróg ( ul. Akacjowej w Sypniewie oraz w miejscowości Glącka). Wsparcie na planowane zadania otrzymają także trzy sołectwa (po 10 tys. zł): Majki-Tykiewki, Glącka i Strzemięczne-Sędki.

Gmina Szelków pozyskała 440 tys. zł dofinansowania na trzy zadania. Jednym z nich jest zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szelków oraz remont strażnicy w Magnuszewie Małym. Samorząd wesprze także sołectwo Magnuszew Duży kwotą 10 tys. zł. 

Ważne inwestycje są planowane także w Makowie Mazowieckim. Miasto otrzymało wsparcie w kwocie 4 mln zł. W ramach dotacji sfinansowane zostaną prace termomodernizacyjne budynku Urzędu Miejskiego i budynku Szkoły Podstawowej. Zlikwidowane zostaną lokalne, indywidualne węglowe źródła ciepła poprzez przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków jednorodzinnych w obrębie starego miasta oraz 16 budynków wielorodzinnych i budynków użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej nr 2, urzędu miasta, budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. W ramach dotacji realizowana będzie również przebudowa drogi w kierunku Zakliczewa.

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim pozyskało niemal 4,9 mln zł na zadania dotyczące przebudowy dróg i programy profilaktyczne dla kobiet. Samorząd planuje przebudowę następujących odcinków dróg: Krasnosielc - Wólka Rakowska, Biedrzyce - Płoniawy-Bramura, Chrzanowo - Małki i Rzewnie - Małki. Kwotami po niemal 90 tys. zł zostały wsparte programy profilaktyczne: "Profilaktyka nowotworów piersi oraz układu rozrodczego" a także "Profilaktyka chorób układu pokarmowego u kobiet". 

Fot. Mazowsze

 

Komentarze obsługiwane przez CComment