ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

O historii Makowa podczas konferencji

Fot. Archiwum UM w Makowie Maz.

Konferencja naukowa poświęcona historii Makowa Mazowieckiego, zaplanowana na 30 września br., wpisuje się w program obchodów 600-lecia nadania praw miejskich miastu Maków Maz. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Pomocy Liceum im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie Maz. z udziałem Urzędu Miasta.

Na program konferencji składają się wykłady autorów "Dziejów Makowa Maz." - tomu I. Swoje rozdziały napisali: prof. dr hab. Janusz Grabowski, który ukazał pierwszy okres istnienia Makowa w czasie panowania Piastów mazowieckich, prof. dr hab. Radosław Lolo - opisał dzieje miasta w czasach I Rzeczypospolitej do 1795 r., doc. dr Aleksander Kociszewski poświęcił swój rozdział dziejom Makowa w czasach pruskich i w okresie wojen napoleońskich, prof. zw. dr hab. Janusz Szczepański czasom autonomicznego Królestwa Polskiego oraz historii miasta w okresie Drugiej Rzeczypospolitej i czasom II wojny światowej oraz prof. dr hab. Adam Dobroński, który ukazał dzieje miasta w latach 1815-1914. Z ww. podczas konferencji nie wystąpi doc. dr Aleksander Kociszewski. Ostatni wykład wygłosi prof. zw. dr hab. Romuald Turkowski i przedstawi dzieje miasta od 1945 r. Konferencję zamknie krótka prezentacja historii miasta przez lokalnych autorów II tomu publikacji. 

Konferencji będzie towarzyszyć wystawa planszowa obrazująca historię miasta od najdawniejszych wieków po teraźniejszość. 

Więcej w TC/ T Makowskim

 

Komentarze obsługiwane przez CComment