ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Obrady młodych radnych. Na opiekuna wybrali dyrektor MDK

fot. Alina Melnicka

Pierwsza w tym roku sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyła się w środę 31 stycznia.W obradach uczestniczyli przewodniczący Radzie Miejskiej Dariusz Miecznikowski i Jolanta Długołęcka. Owocnych obrad życzył młodym burmistrz Tadeusz Ciak.

Porządek sesji zdominowały sprawy proceduralne. Podjęto szereg ważnych dla pracy rady uchwał, w tym: uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i jej członków oraz komisji problemowych, m.in: aktywności obywatelskiej, rozwoju i budżetu, edukacji, ekologii, kultury i sportu oraz promocji i kontaktów zewnętrznych. Wszystkie uchwały jak również ich skład osobowy przyjęto jednogłośnie.

W drugiej części obrad młodzi radni wskazali kandydata na opiekuna MRM. Sprawowanie tej funkcji powierzyli jednogłośnie Annie Winiarek, dyrektorce Miejskiego Domu Kultury.

- Czuję się zaszczycona wyborem - powiedziała nam Anna Winiarek - Będzie to dla mnie nowe doświadczenie, którego chętnie się podejmę. Młodzież i dzieci są mi bliscy, z dziećmi pracuję co dzień z młodzieżą trochę mniej i tu widzę pewien potencjał, żeby tę sytuację zmienić. Żeby poprzez działania młodych radnych zachęcić ich kolegów do większego udziału w życiu społecznym i kulturalnym miasta.

Komentarze obsługiwane przez CComment