ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej. Samorządowcy jakoś zmieścili się za wstęgą...

fot. Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim prowadziło inwestycję polegającą na przebudowie drogi Przytuły-Klin na terenie gminy Krasnosielc. Zakończenie prac zwieńczono, a jakże, przecięciem wstęgi.

W czwartek (19 stycznia br.) starosta makowski oraz wicestarosta wzięli udział w uroczystym otwarciu przebudowanej drogi powiatowej nr 2109W relacji Przytuły-Grądy-Klin. Przebudowano odcinek drogi o długości niemal 3,8 km. Prace polegały m.in. na poszerzeniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni, ułożeniu nawierzchni asfaltowej, wybudowaniu zjazdów, umocnieniu poboczy i odtworzeniu istniejących rowów drogowych. Całkowita wartość robót wyniosła 3.587.828,82 zł. Na wykonanie zadania starostwo pozyskało środki z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (1 mln zł), Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (ponad 1,5 mln zł) oraz z Urzędu Gminy w Krasnosielcu (200 tys. zł). Powiat zainwestował w drogę ponad 872 tys. zł.

Otwieranie dróg przez samorządowców, którzy owszem starali się pozyskać środki na realizację inwestycji, jednak pieniądze te pochodzą z kieszeni podatników, może budzić wśród lokalnej społeczności mieszane uczucia, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że nawet "drogi robią się za wąskie", aby pomieścić wszystkich chętnych do przecięcia biało-czerwonej wstęgi...

Komentarze obsługiwane przez CComment