ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Zarząd powiatu z wotum zaufania i absolutorium

Podczas ostatniej sesji rady powiatu makowskiego, radni zdecydowaną większością głosów udzielili absolutorium z wykonania budżetu zarządowi powiatu makowskiego.

Radni powiatowi obradowali w czwartek, 29 kwietnia. Ważnym punktem obrad było przedłożenie radzie powiatu raportu z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok. Dochody powiatu zrealizowano w kwocie ponad 62,78 mln. zł. Na zadania bieżące i inwestycyjne do budżetu pozyskano dotacje ze środków: urzędu marszałkowskiego, urzędów gmin, Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Lasów Państwowych i budżetu państwa. Powiat otrzymał również środki tzw. covidowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Te nie zostały jeszcze spożytkowane.
Wydatki powiatu zrealizowano w kwocie 56,3 mln zł. Rok 2020 zamknięto nadwyżką w wysokości ponad 6 mln zł.
Radni byli jednogłośni jeśli chodzi o udzielenie zarządowi wotum zaufania. Co się zaś tyczy udzielenia absolutorium 15 radnych zagłosowało "za", zaś od głosu wstrzymał się radny Rafał Barański i Bogdan Bagiński, który w czasie sesji skrytykował zarząd powiatu, twierdząc, że w ubiegłym roku w powiecie niewiele się działo.

Cały tekst w najbliższym numerze TM. 

 

Komentarze obsługiwane przez CComment