ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Mazowsze dba o zdrowie mieszkańców

Zespół Ratownictwa Medycznego w Żurominie cieszy się z nowego ambulansu. Fot. ZRM

Niezależnie, czy jest to szpital wojewódzki podlegający Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego, czy szpital powiatowy zarządzany przez lokalne starostwa, samorząd Mazowsza wspiera placówki medyczne, przekazując pieniądze na zakup sprzętu i realizację ważnych inwestycji.

Dzięki takim działaniom mieszkańcy Mazowsza zyskują dostęp do najnowocześniejszej aparatury, zabiegów medycznych, a to wszystko w coraz lepszych warunkach lokalowych. Mimo że samorząd Mazowsza nie ma obowiązku wspierania inwestycji w szpitalach powiatowych, robi to, ponieważ kwestia zdrowia jest jednym z najważniejszych obszarów działalności samorządów lokalnych. Nie stać ich na najnowocześniejszy sprzęt i wielomilionowe inwestycje głównie w zakresie termomodernizacji czy rozbudowy i remontów szpitalnych oddziałów.
Miesiąc temu dokonano odbioru karetek dostarczonych m.in. do szpitali w Makowie Mazowieckim i Żurominie oraz gminie Rzewnie (pow. makowski) i gminie Chorzele (pow. przasnyski), które przekazał samorząd województwa.

Używane karetki w bardzo dobrym stanie dostarczył gminom Meditrans z Ostrołęki, który wcześniej uzyskał od samorządu Mazowsza 10 nowych ambulansów. Te używane posłużą teraz lokalnej społeczności. O tym, do czego zostaną wykorzystane, rozmawialiśmy z wójtem gminy Rzewnie Wiesławem Chrzanowskim. – Ambulans będzie pełnić w naszej gminie kilka funkcji. Posłuży celom szkoleniowym dla druhów OSP w Rzewniu, aby jeszcze skuteczniej nieść pomoc poszkodowanym w różnych wypadkach. Karetka będzie wykorzystywana także przez GOPS w razie konieczności przewiezienia do m.in. przychodni osób takiego transportu potrzebujących – wymienia nowe możliwości wójt.

W kwietniu karetki od UMWM odebrał także makowski szpital. Fot. Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim

Wsparcie Mazowsza jest nieocenione
Dwie karetki trafiły także do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Makowie Mazowieckim. Jak podkreśla starosta Mirosław Augustyniak, samorząd poczynił starania, aby pozyskać kolejne karetki w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem. – Bardzo się cieszymy, ze samorząd Mazowsza wspiera szpitale powiatowe. Szpitale wojewódzkie na Mazowszu są bardzo doinwestowane, mają zaawansowany sprzęt, w tym roboty wykorzystywane w trakcie skomplikowanych operacji. Niestety, budżet powiatów nie pozwala na tak duże inwestycje – wyjaśnia Mirosław Augustyniak. – Wsparcie urzędu marszałkowskiego jest nieocenione, a właściwie bezcenne. Dzięki dofinansowaniu Mazowsza w naszym szpitalu powstała komora hiperbaryczna, w której są leczeni pacjenci z trudno gojącymi się ranami, m.in. osoby chorujące na cukrzycę.

Szpital w Makowie jest jednym z najlepiej zarządzanych w województwie. Od lat wypracowuje zysk, który następnie jest przekazywany na kolejne inwestycje. W planach jest m.in. kompleksowa modernizacja. – Liczymy bardzo na to, że dzięki wsparciu Mazowsza uda się pozyskać środki z KPO na termomodernizację szpitala. Konieczna jest wymiana okien i źródeł energii z wykorzystaniem OZE, co zmniejszy koszty utrzymania placówki i wpłynie korzystnie na jej budżet – wskazuje starosta makowski.

Sprzęt ratujący życie
Dwie nowe specjalistyczne karetki otrzymał także Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Żurominie. Z pojazdu sfinansowanego z budżetu Mazowsza bardzo ucieszyli się ratownicy medyczni, którzy mogą jeszcze skuteczniej i sprawniej nieść pomoc mieszkańcom powiatu żuromińskiego.

– Fantastyczny, zgrany zespół i nowoczesny sprzęt to gwarancja wysokiej jakości świadczeń udzielanych naszym pacjentom – podkreślił podczas przekazania karetki ZRM z Żuromina.

Oprócz tego samorząd Mazowsza wsparł finansowo żuromiński szpital w zakupie agregatów prądotwórczych, aby lepiej zabezpieczyć lecznicę przed ewentualną utratą prądu. Nowe zasilanie awaryjne zabezpieczy szpital na wypadek przerw w dostawie prądu, a np. w przypadku całkowitego braku zasilania przedłuży czas na ewakuację pacjentów.

– Nie ulega wątpliwości, że decyzja zarządu województwa mazowieckiego o powołaniu funduszu COVID-owego zasilanego z funduszy UE była trafna, a właściwie zbawienna dla szpitali powiatowych. Tylko tak można było przekazać nam sprzęt i środki na inwestycje. Pomysł był tak dobry, że następnie wdrożyły go inne województwa. Dzięki tej decyzji szpital w Żurominie otrzymał sprzęt specjalistyczny, aparaturę medyczną i to naprawdę z wysokiej półki. Nie ma co ukrywać, że gdyby nie pomoc Mazowsza szpitale powiatowe tkwiły by w stagnacji – wskazuje Jerzy Rzymowski, starosta żuromiński i dodaje – Nasz szpital, dzięki pomocy marszałka Adama Struzika, wzbogacił się w tomograf, dwie karetki, agregaty, specjalistyczną aparaturę medyczną, w tym różnego rodzaju aparaty USG. To znacząco podniosło poziom świadczonych usług medycznych.

Dzięki nowemu zespołowi chirurgów i wielomilionowemu wsparciu władz Mazowsza szpital w Żurominie staje się coraz lepszą lecznicą. Starostwo Powiatowe w Żurominie planuje właśnie jego rozbudowę i, jak powiedział Jerzy Rzymowski, bardzo się cieszy, że zawsze można liczyć na pomoc marszałka Adama Struzika i zarządu województwa mazowieckiego.

Mazowsze ufundowało tomograf dla żuromińskiego szpitala. Kosztował 1,6 mln zł. Fot. Starostwo Powiatowe w Żurominie.

Inwestycje, inwestycje i... jeszcze raz inwestycje
Niewątpliwe chlubą północnego Mazowsza jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Samorząd województwa Mazowieckiego regularnie inwestuje w placówkę, modernizując i remontując szpitalne oddziały, a także przekazując środki na zakup specjalistycznych urządzeń.

Wraz z początkiem marca dyrektor szpitala Andrzej Kamasa w towarzystwie m.in. wicemarszałka Wiesława Raboszuka i radnej województwa mazowieckiego Wiesławy Krawczyk otworzył dwa wyremontowane oddziały: chorób zakaźnych i psychiatrycznego.

– To duża i bardzo ważna inwestycja dla ciechanowskiego szpitala. W imieniu naszych pacjentów dziękuję za ogromne wsparcie finansowe, które pozwoliło na jej realizację. Nowoczesna infrastruktura poprawi komfort hospitalizacji pacjentów oddziału psychiatrycznego i oddziału obserwacyjno-zakaźnego przystosowanego teraz również do działania w czasie epidemii – skomentował wówczas Andrzej Juliusz Kamasa, dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

To niejedyna duża inwestycja. Sukcesywnie są remontowane szpitalne oddziały, np. chirurgii urazowo-ortopedycznej. W styczniu marszałek Adam Struzik wizytował w ciechanowskim szpitalu, aby zobaczyć zakupiony dzięki wsparciu samorządu Mazowsza wysokospecjalistyczny sprzęt do wykrywania jaskry, a także nowotworów krtani na tak wczesnym etapie.

– Szpital otrzymał od samorządu województwa mazowieckiego niebagatelną kwotę 210 mln zł. Pieniądze te posłużyły m.in. na modernizację budynków i infrastruktury, informatyzację, zakup karetek, sprzętu medycznego i wyposażenia sal operacyjnych i sal chorych – poinformował Adam Struzik.

To nie koniec inwestycji. Szpital przejdzie kompleksową termomodernizację, na co środki przeznaczy również samorząd Mazowsza. Dzięki modernizacji oddziału neurologicznego wraz z zakupem wyposażenia do pracowni radiologii inwazyjnej (15,5 mln zł dotacji z samorządu województwa mazowieckiego) doszło do podpisania listu intencyjnego między ciechanowskim szpitalem a szpitalem czerniakowskim. Placówki będą współpracowały przy wdrażaniu w Ciechanowie procedury trombektomii mechanicznej w leczeniu udaru niedokrwiennego.

Marszałek Adam Struzik i dyrektor Andrzej Kamasa zwiedzają zmodernizowany oddział neurologiczny. Fot. UMWM

Zdrowie jest najważniejsze
Z tego sprawę zdaje sobie każdy. Korzystając z usług naszych szpitali powiatowych i wojewódzkiego, mieszkańcy dostrzegają pozytywne zmiany, jakie zachodzą tu od kilku lat. Bardzo duża zasługa w tym właśnie samorządu województwa mazowieckiego.

W trakcie rozmów ze starostami wskazywali oni, że pomoc województwa jest w tym zakresie nieoceniona i pozwala na zapewnienie zarówno pacjentom, jak i personelowi komfortowych warunków i pobytu i pracy.

Dzięki wsparciu Mazowsza brak dostępności sprzętu i warunki stają się mniejszym problemem. Od lat natomiast szpitale zmagają się także z brakami kadrowymi.

– W Makowie jeszcze nie jest tak źle, ale nie ukrywam, że dla pielęgniarek i lekarzy specjalistów zawsze znajdzie się miejsce. Zachęcam młodych ludzi do wybierania kierunków medycznych i pozostawania u nas, w mniejszych miejscowościach. Tutaj także potrzeba opieki medycznej –  apeluje Mirosław Augustyniak.

Może właśnie pomoc finansowa województwa, coraz lepsze warunki pracy i nowoczesny sprzęt zachęcą młodych lekarzy i pielęgniarki do pracy w mniejszych, ale równie ważnych placówkach medycznych.

Klaudia Kujawa

Komentarze obsługiwane przez CComment