ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Sołectwa ze wsparciem Mazowsza

Do 30 gmin z subregionu ciechanowskiego trafi wsparcie na realizację 154 inwestycji w ramach programu "Mazowsze dla sołectw 2023". Wiele zadań dotyczy oświetlenia ulicznego - jego modernizacji czy zakupu i montażu lamp solarnych, ale sołectwa podejmują i inne inicjatywy. W Rydzewie w gminie Ciechanów zostanie przeprowadzona termomodernizacja świetlicy wiejskiej, a w Kanigówku doposażony plac zabaw, w Gładczynie Szlacheckim w gminie Zatory zostanie zagospodarowany plac wiejski, a w Begnie w gminie Gzy zostaną zamontowane wiaty przystankowe. Na te i inne inwestycje władze regionu przeznaczyły ponad 1,5 mln zł.

W tym roku, tak jak w latach ubiegłych, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 - "Mazowsze dla sołectw 2023" gminy mogły ubiegać się o wsparcie na zadania realizowane w sołectwach do 10 tys. zł dla każdego z nich. Do tych zadań należą: termomodernizacja budynków, tworzenie terenów zielonych, wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, rozwój twórczości folklorystycznej i budowa obiektów sportowych.|

- Mamy trudne czasy. Rosnąca inflacja i wzrost cen dają się nam wszystkim we znaki. Tym bardziej dla wielu gmin nasza inicjatywa jest często jedyną opcją, by zrealizować inwestycje, na które brakuje środków w lokalnym budżecie - podkreśla marszałek Adam Struzik.

- Wspieramy mieszkańców w realizacji ich pomysłów. Chcemy w ten sposób pomóc im stworzyć przyjazną przestrzeń, w której będą się nie tylko czuć komfortowo, ale też do której będą chętnie wracać - twierdzi wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

- Dzięki MIAS lokalne samorządy realizują wskazane przez mieszkańców inicjatywy. To doskonały sposób, by wspólnie tworzyć warunki do godnego życia i odpoczynku w środowisku wiejskim - zwraca uwagę Konrad Wojnarowski, radny województwa mazowieckiego.

Program od początku cieszył się dużym zainteresowaniem samorządów. W tym roku, jak podkreślają wójtowie gmin: Zatory - Grzegorz Falba i Gzy - Cezary Wojciechowski oraz sołtysi, szansę na otrzymanie pomocy miały tylko te sołectwa, które nie skorzystały z dofinansowania w latach 2018-2022. W części gmin zostały tylko dwa, trzy sołectwa, a w niektórych gminach żadne nie mogło już ubiegać się o wsparcie.

Inicjatywy sołectw
Najwięcej sołectw w tegorocznej edycji, ponad 100, zdecydowało się zrealizować zadania dotyczące oświetlenia ulicznego: jego wykonania, uzupełnienia, modernizacji, rozbudowy czy budowy. Na zakup i montaż lamp solarnych pozyskały środki gminy: Dzierzgowo w powiecie mławskim, Nowe Miasto w powiecie płońskim, Pokrzywnica w powiecie pułtuskim i Grudusk w powiecie ciechanowskim. Lampy solarne pojawią się też w Olszewie-Bołąkach w gminie Stupsk w powiecie mławskim, a w Pieńpolu w tej samej gminie - lampy hybrydowe. W miejsko-wiejskiej gminie Pułtusk zostanie zamontowane oświetlenie uliczne przy drogach gminnych w: Pawłówku, Szygówku i Zakrecie. Rozbudowa oświetlenia ulicznego nastąpi w Bagienicach-Nowych w gminie Kuczbork-Osada w powiecie żuromińskim. Oświetleniem zajmą się również gminy: Czerwińsk nad Wisłą czy Naruszewo w powiecie płońskim oraz Winnica w powiecie pułtuskim.

Mieszkańcy zabiegają również o modernizację świetlic wiejskich. Na ten cel posłużą środki w Dobrej Woli i Lewiczynie w gminie Lipowiec Kościelny w powiecie mławskim, Mleczówce w gminie Lubowidz i Felcynie w gminie Lutocin w powiecie żuromińskim, Pniewie Wielkim w gminie Regimin, Rąbieżu Gruduskim w gminie Grudusk i Rydzewie w gminie Ciechanów. Remont dachu świetlicy planuje sołectwo Ćwiklin w gminie Płońsk, a nową kuchnię Konopaty w gminie Lubowidz. Gmina Raciąż świetlicę w Kraśniewie podda modernizacji i buduje świetlicę w Małej Wsi - trwa II etap prac.

Kolejne inwestycje ważne dla sołectw to zagospodarowanie terenu: rekreacyjnego jak w sołectwie Dukt-Krusz w gminie Glinojeck, działki gminnej w Załużu-Imbrzykach w gminie Opinogóra Górna czy w Kraszewie Falkach i Starym Komuninie w gminie Raciąż, terenu w Kopańcu i placu wiejskiego w Gładczynie Szlacheckim w gminie Zatory. Natomiast zadanie o nazwie "poprawa bezpieczeństwa i świadomości informacyjnej" zrealizuje sześć sołectw z gminy Baboszewo, natomiast Cieszkowo zakupi wyposażenie dla sołectwa, a Glinojeck - wyposażenie bojowe dla OSP w Glinojecku.

By dzieci miały się gdzie schronić
Dwa sołectwa Borza Strumiany i Begno, oba w gminie Gzy w powiecie pułtuskim, wybrały nietypowe zadania. Zakupią i zamontują wiaty przystankowe, o czym zdecydowała podczas zebrania większość mieszkańców.
- Mieszkańcy powiedzieli, że chcą coś zrobić dla dzieci i młodzieży. Jak uczniowie czekają na autobus, żeby nie stali w deszczu, żeby mieli się gdzie schronić - opowiada Marek Kownacki, sołtys wsi Begno, który przejął funkcję po swoim ojcu Piotrze, wieloletnim sołtysie i radnym. - Złożyliśmy wniosek na jeden przystanek, ale Urząd Gminy zaproponował złożenie na dwa.

Wiaty przystankowe zostaną zamontowane przy drogach powiatowych: Gzy - Ostaszewo na terenie Begna i Ostaszewo - Szyszki.

- Tylko te dwa sołectwa, położone obok siebie, kwalifikowały się do udziału w programie - wyjaśnia wójt gminy Gzy Cezary Wojciechowski. - Wcześniej również składaliśmy wnioski na przystanki, ale też na lampy solarne, place zabaw, siłownie plenerowe - wylicza.

Mieszkańcy angażują się w prace, a teren ładnieje
Oświetlenie uliczne na energooszczędne wymienią sołectwa w gminie Zatory w powiecie pułtuskim: Lutobrok-Folwark, Mystkówiec-Kalinówka i Mystkówiec-Szczucin, natomiast Kopaniec zagospodaruje teren wiejski. To samo uczyni Gładczyn Rządowy. Stopniowo zmienia się plac wokół budynku, w którym znajdował się sklep GS "SCh", a który mieszkańcy adaptowali na świetlicę wiejską.

- Panowie zajęli się montowaniem ogrodzenia. Kobiety zbierały kamienie i porządkowały teren wokół budynku dawnego sklepu - opisuje Lidia Dukalska, sołtys Gładczyna Rządowego. Podkreśla: - Wszystkie prace prowadzone są w czynie społecznym, a finansowane są ze środków funduszy sołeckich kolejnych lat.

W 2019 r. sołectwo próbowało pozyskać środki z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO), niestety nie otrzymało wystarczającej liczby punktów. Mimo to nie zraża się.

- Małymi kroczkami dostosowujemy nasz lokal i teren wokół. Doprowadzamy przejęty plac do kultury, jednocześnie angażujemy naszą społeczność do działania - mówi Lidia Dukalska. - Mieszkańcy się angażują, i młodzież, i starsi, a teren ładnieje. Mam nadzieję, że w tym roku uda nam się te prace skończyć.

Ze środków MIAS sołectwo planuje zakupić plenerowe urządzenia do ćwiczeń i zabawy.

- Od lat bierzemy udział w programie "Mazowsze dla sołectw". Wszystkie dofinansowania są w tej samej wysokości 10 tys. zł, gmina dokłada drugie tyle. Głównie stawialiśmy na oświetlenie uliczne, ale realizowaliśmy i inne inwestycje. Tam, gdzie znajdują się świetlice, jest większa różnorodność zadań - informuje wójt gminy Zatory Grzegorz Falba. -- W tym roku z programu skorzysta pięć naszych ostatnich miejscowości. Jeśli nie zmienią się zasady, nie będziemy mogli w nim dalej uczestniczyć.

Budynek ma być wizytówką wsi
Nie tylko modernizację, ale termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej prowadzi sołectwo Rydzewo w gminie Ciechanów.

- Budynek remontujemy etapami dzięki funduszom sołeckim, a teraz pozyskaliśmy środki z MIAS. Efekty są coraz bardziej widoczne. To stary budynek, konieczne było zrobienie jego elewacji i ocieplenie - mówi Piotr Lazarski, sołtys Rydzewa. Zaznacza: - Mieszkańcy zgodnie chcieli, byśmy wyremontowali ten budynek, który kiedyś miała wieś i który znów do niej należy. Obecnie pomagają przy pracach.

Zmienia się również teren wokół świetlicy, został wyrównany i posiano na nim trawę.

- Chcemy, żeby ten budynek ładnie wyglądał. Ma być wizytówką wsi. Znajduje się w środku miejscowości, przy sklepie, gdzie dużo ludzi przyjeżdża. W tamtym roku została przebudowana droga (powiatowa, przy udziale środków samorządu województwa mazowieckiego - od IK), jest nowa remiza OSP i chcemy, żeby po termomodernizacji świetlicy, wszystko się ładnie komponowało - wyraża życzenie Piotr Lazarski.

Sołtysowi Rydzewa i jego sołectwu oraz innym sołectwom, biorącym udział w programie "Mazowsze dla sołectw 2023" życzymy powodzenia w realizacji zadań i dobrych inicjatyw.

Komentarze obsługiwane przez CComment