ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Czy jest recepta na śmieciarzy? Nie tylko Modła

Z części tzw. wąwozu w Modle, pozostałości po rozpoczętej  inwestycji kolejowej  przed 80-90 lat, usunięto odpady.  Ale nie rozwiązuje to problemu.  Na całym tym zagłębieniu zalega mnóstwo śmieci.  

Niedawno sprawą  zainteresowała się Fundacja Ochrony Środowiska  Grand Agro z siedzibą w Warszawie, alarmując wójta gminy Wiśniewo, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  i policję. Chodziło jej głównie o jedną działkę,  a konkretnie fragment owego wąwozu, który jego  właściciel (osoba prywatna) zaczął zasypywać. Kolejny  kawałek tego dołu już wcześniej  zrównał z powierzchnią otaczającego gruntu  inny rolnik, w ten sposób  powiększając swoje pole.

W ślad za tym doniesieniem  wójt Grzegorz  Woźniak  wszczął postępowanie administracyjne sprawie wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów ze wspomnianego miejsca. Zawiadomienie o tym znajdujemy z Biuletynie Informacji Publicznej. Czytamy w nim m.in.: "W dniu 30.03 2023 r. przeprowadzono oględziny przez pracowników Urzędu Gminy w Wiśniewie przy udziale przedstawicieli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska - Delegatura w Ciechanowie.  Ustalono, że do istniejącego zagłębienia terenu  są przywożone odpady komunalne, zużyty sprzęt  gospodarstwa domowego (lodówka), odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, zmieszane odpady betonu i gruzu ceglanego, odpady ceramiczne i  elementy wyposażenia, odpady z remontu dróg, tworzywa sztuczne, plastykowe wyposażenie samochodów,  gleba,  ziemia. W hałdach nawiezionej ziemi ujawniono ciecz o mętnym zabarwieniu i charakterystycznym gnilnym zapachu wyglądającą jak wody wykorzystywane w procesach technologicznych. Nie były to ścieki z opróżniania  zbiorników bezodpływowych, ani też wody z opadów atmosferycznych. Część wylanych odpadów ciekłych została już zasypana ziemią, o czym może świadczyć  wilgotność ziemi dookoła".

Cały artykuł w papierowym wydaniu "TC’ z 25 kwietnia.

 

Komentarze obsługiwane przez CComment