ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Inwestycje uliczne w Mławie. Ulicą Studzieniec do ...żubrów

Mława uzyska pomoc finansową na przebudowę ulicy Zabrody od samorządu województwa mazowieckiego. Odpowiednia umowa została podpisana w środę i dzięki niej miasto otrzyma 4 mln złotych, co stanowi połowę wartości tej inwestycji szacowanej na 8 mln zł.     

Z poważniejszych robót, pod względem zakresu prac i ich wartości, obecnie w Mławie są prowadzone dwie duże inwestycje uliczne.

Ulicą Studzieniec do …żubrów

Przebudowa ul. Studzieniec obejmuje prace od ul. Napoleońskiej do skrzyżowania z ulicami Piekiełko, Krajewo i Podborną, o długości 1,8 km. Zamówienie obejmuje wykonanie drogi o nawierzchni asfaltowej o szerokości 5,5 m z dwumetrowymi chodnikami po obu stronach, budowę sieci: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowę odcinków sieci wodociągowej z wymianą przyłączy wodociągowych i budową nowych przyłączy wodociągowych i sanitarnych.

Prace trwają już od kilku miesięcy, na przełomie kwietnia i maja oddano do użytku wyremontowany odcinek miedzy ulicami: Napoleońską i Marszałkowską. Całość inwestycji ma być zakończona w listopadzie br., a jej wartość to 9, 8mln zł, z czego 3 mln stanowi dofinansowanie, jakie miasto uzyskało z budżetu województwa mazowieckiego. Generalnym wykonawcą robót jest Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. wraz z zatwierdzonymi podwykonawcami.

A dlaczego tą ulicą do… żubrów? Jak wiadomo, trwają prace przy budowie zagrody dla żubrów niedaleko zbiegu ulic Studzieniec i Krajewo, które mają się pojawić w tym miejscu jesienią br. lub zimą przyszłego roku. Miasto we współpracy z Nadleśnictwem Dwukoły zamierza wybudować parking niedaleko nowej atrakcji dla chętnych do zobaczenia żubrów.  

Komentarze obsługiwane przez CComment