ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Mława. Pieniądze na sport i cyberbezpieczeństwo

W tegorocznym budżecie Mławy, zarezerwowano  spore pieniądze na działalność organizacji pozarządowych  i  rozwój sportu w mieście.

Dotacje zostały przyznane w dwóch konkursach: na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej ( 300 tys. zł) oraz na rozwój sportu w Mławie (150 tys. zł). Środki zostały rozdysponowano na realizację, w sumie 20 zadań przez mławskie kluby sportowe.
Burmistrz podczas ostatniej sesji Rady Miasta złożył autopoprawkę do budżetu, zgodnie z którą, po akceptacji radnych  dodatkowe 304 tys. zł będzie przekazanych dla organizacji pozarządowych, z czego aż 280 tys. na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu i upowszechniania kultury fizycznej.

Na ostatniej sesji zwiększono również pulę środków dla klubów sportowych o kolejne 280 tys. zł. Całościowy tegoroczny budżet dla klubów sportowych działających w mieście wynosi 730 tys. zł.

Kolejną zmianą wprowadzoną w  budżecie podczas sesji było zarezerwowanie 600 tys. zł z przeznaczeniem na cyberbezpieczeństwo w miejskich instytucjach. Taka kwotę udało się pozyskać na ten cel ze środków unijnych. Wartość całego projektu to 850 tys. zł, z czego 250 tys. to środki własne miasta. Projekt będzie realizowany w latach 2024-2025.

Komentarze obsługiwane przez CComment