ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Mława. Podatek od nieruchomości bez zmian

Ta wiadomość powinna ucieszyć mieszkańców Mlawy. Wszechobecna inflacja, a więc wzrost cen towarów, usług powodują, że baczniej pilnujemy zawartości kont i portfeli. Jednym z corocznych obowiązkowych wydatków jest m. in. podatek od nieruchomości, który drugi rok z rzędu nie będzie w mieście podwyższony.

Obecne stawki tego podatku ustalone zostały uchwałą Rady Miasta w październiku 2022 roku z mocą obowiązującą w ubiegłym roku i jak się okazuje są również aktualne w br.

Właściciele gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków będą musieli zapłacić 1,10 zł od 1 m² powierzchni, a tam gdzie są wody powierzchniowe stojące stawka wynosi 5,64 zł od 1 ha powierzchni. Dla pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego podatek ustalono w wysokości  0,58 zł od 1 m² powierzchni.

Właściciele lokali mieszkalnych zapłacą 0,94 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, a obiektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 27,36 zł od 1 m² . Z kolei udzielający w pomieszczeniach  zajętych na świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, będą obciążeni  podatkiem w wysokości 5,75 zł od 1 m² , a od budowli wyniesie on  2% ich wartości.

W sumie miasto zaplanowało wpływy z tytułu tego podatku w wysokości 24,8 mln zł, a precyzyjniej wyliczając, 8,8 mln będzie pochodziło od osób fizycznych i 16 mln od osób prawnych. Warto przy tej okazji dodać, że te środki finansowe co w całości do dyspozycji samorządu.

W.D.     

Komentarze obsługiwane przez CComment