Oszczędności i inwestycje

Rozmowa z Justyną Aptewicz, skarbnikiem Urzędu Miasta w Mławie

*W jakiej kondycji finansowej jest obecnie Mława? Skala tegorocznych inwestycji w porównaniu do poprzednich lat robi wrażenie. Wydatki inwestycyjne mają sięgnąć 51 mln zł.

- Miasto jest w dobrej kondycji finansowej, świadczą o tym wskaźniki, które podlegają ocenie organu nadzorczego, a także wielkość planowanych inwestycji. Ponad 51 mln zł w tym roku, prawie 30 mln w ubiegłym, a w 2020 – ponad 27 mln. Skala inwestycji robi wrażenie, trzeba jednak pamiętać, że tak wysoki poziom inwestycji jest możliwy również dzięki środkom zewnętrznym.     

*Skąd pojawiła się w br. tak duża nadwyżka  budżetowa, w ubiegłych latach miasto oszczędzało?

- Tak, wolne środki z lat ubiegłych powstają m.in. na skutek oszczędności. Planując wydatki, zabezpieczamy przede wszystkim te na zadania bieżące. W toku realizacji budżetu analizujemy zamierzenia i szukamy oszczędności. Sumujemy niewykorzystane środki oraz te, które stanowią zabezpieczenie zobowiązań z tytułu zakupów i usług, za które płatność nastąpi w roku następnym. Na kwotę wolnych środków wpływa też wielkość zrealizowanych  dochodów. Nie każdy z nich da się przewidzieć, na niektóre wpływa szczególnie aktywność gospodarczo-ekonomiczna mieszkańców, a ta w Mławie jest bardzo duża.

Osiągnęliśmy wyższe niż planowane dochody m.in. z tytułu podatku od nieruchomości, opłat od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn czy opłaty skarbowej. W 2021 r. dużym zaskoczeniem był dla nas zrealizowany dochód z tytułu udziału Mławy w podatku CIT. Do budżetu miasta wpłynęła rekordowa kwota ponad 11 mln zł, która dała nam 5. miejsce w województwie mazowieckim. W zestawieniu przed nami są tylko Warszawa, Płock, Radom i Pruszków. Tak wyjątkowa sytuacja i fakt, że jesteśmy liderem w regionie, to skutek działań prowadzonych przez burmistrza Mławy, które dotyczą m.in. rozwoju dzielnicy przemysłowej – siedziby wielu spółek, których dochód wpływa na dochody naszego miasta.

Cała rozmowa w papierowym wydaniu TGM z 21 czerwca.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl