ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Wnioski po kontrolach przy szkołach

Fot. KPP Mława

Mławscy policjanci podsumowali trwające od kilku tygodni kontrole dróg w rejonach placówek oświatowych na terenie miasta i powiatu. Sprawdzane były urządzenia i oznakowania służące bezpieczeństwu ruchu drogowego. Kontrolujący  zwrócili szczególną uwagę na prawidłowe oznakowanie przejść dla pieszych. Ujawnili ponad 30 różnego rodzaju uchybień.

Uwagi  były  szczegółowo opisywane w protokołach pokontrolnych. Wnioski z przeprowadzonej lustracji trafiły do  właściwych miejscowo zarządców dróg, celem usunięcia uchybień jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.   Najczęściej ujawniane nieprawidłowości dotyczyły znaków drogowych zasłoniętych przez roślinność lub uszkodzonych, braku oznakowania – znak ostrzegawczy A-17 „dzieci” i tabliczki T-27 wskazującej, że przejście dla pieszych jest uczęszczane przez dzieci, niewidocznego oznakowania poziomego  P- 10 (zatarte pasy na przejściu dla pieszych). Kontrole to tylko cześć prowadzonych działań. Mławska policja, współpracując z zarządcami dróg, oczekuje na informacje zwrotną, o podjętych działaniach, związanych z naprawą infrastruktury. Sytuacja na drogach w rejonie szkół będzie nadal monitorowana, podczas wrześniowych działań prewencyjnych „Bezpieczna droga do szkoły”. Mieszkańcy mogą także zgłaszać swoje uwagi, co do stanu dróg w rejonach szkół, korzystając z aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, wybierając kategorię zgłoszenia - niewłaściwa infrastruktura drogowa.

Komentarze obsługiwane przez CComment