Absolutorium dla zarządu powiatu

Podczas wczorajszej sesji powiatowej rady głosowano nad absolutorium dla Zarządu Powiatu Płońskiego. Rada powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok oraz udzieliła zarządowi absolutorium i wotum zaufania. Spośród 21 radnych 14 było za, 0 przeciw, 7 zaś wstrzymało się od głosu.

Więcej w najbliższym wydaniu TC

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl