ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Absolutorium dla zarządu powiatu

fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

Podczas wczorajszej sesji powiatowej rady głosowano nad absolutorium dla Zarządu Powiatu Płońskiego. Rada powiatu przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok oraz udzieliła zarządowi absolutorium i wotum zaufania. Spośród 21 radnych 14 było za, 0 przeciw, 7 zaś wstrzymało się od głosu.

Więcej w najbliższym wydaniu TC

Komentarze obsługiwane przez CComment