Dofinansowanie dla Płońska

Wczoraj burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik podpisał umowę o dofinansowanie dwóch projektów na wsparcie ochrony powietrza.
Dofinansowanie pochodzi z z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”.


Rewitalizacja terenów zieleni przy Szkole Podstawowej nr 4 oraz ul. Pułtuskiej w Płońsku. W ramach zadania zrewitalizowana zostanie zieleń w dwóch lokalizacjach - wzdłuż ulicy Pułtuskiej i przy Szkole Podstawowej nr 4 ("mała czwórka"). Posadzonych zostanie 38 drzew, ponad 3000 traw ozdobnych, a także 2600 roślin okrywowych i bylin. Skwer oraz działka przy ul. Pułtuskiej objęte niniejszym wnioskiem o dofinansowanie znajdują się w ścisłym centrum miasta, dlatego też projekt rewitalizacji zieleni stanowi uzupełnienie projektu realizowanego przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, polegającego na przyłączaniu budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Szkoła Podstawowa nr 4 otoczona jest osiedlem bloków, a więc zrewitalizowany teren zielony przyczyni się do poprawy jakości powietrza
bezpośrednio w miejscu zamieszkania, pracy i nauki kilku tysięcy osób. Wartość projektu ogółem: 421 595,09 zł.Dofinansowanie: 166 860,23 zł.

Zwiększenie świadomości mieszkańców Płońska w zakresie ochrony powietrza. Zadanie przewiduje przeprowadzenie dwóch różnych akcji
edukacyjno-informacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców Płońska. Pierwsza akcja z nich dedykowana jest przedszkolom i szkołom podstawowym i ma aspekt edukacyjno-informacyjny. Druga – skierowana jest do wszystkich mieszkańców, związana jest z przede wszystkim z promocją ekologicznych sposobów poruszania się po mieście. W ramach tego działania mieszkańcy
poznają potencjał wybudowanej infrastruktury miejskiej i jego znaczenie w skutecznej walce o czyste powietrze.
W ramach akcji zorganizowane zostaną spektakle i animacje o tematyce ekologicznej, zajęcia edukacyjne dla szkół i przedszkoli, akcje ulotkowe, spoty i filmy promujące ekologiczny transport. Wartość ogółem: 253 932,00 zł. Dofinansowanie: 126 966,00 zł. 

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl