Nowy obowiązek właścicieli nieruchomości

Od 1 lipca każdy właściciel bądź zarządca nieruchomości ma obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ewidencja ta, ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych w naszym kraju.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

UWAGA ! ! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Na wysłanie deklaracji obywatele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw. Deklarację można złożyć elektronicznie lub w wersji papierowej.

Aby złożyć deklarację elektronicznie trzeba posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Wystarczy wejść na stronę www.zone.gunb.gov.pl, nacisnąć -> złóż deklarację

Osoba nie posiadająca dostępu do Internetu albo podpisu elektronicznego, składa deklarację w wersji papierowej podpisaną przez właściciela lub zarządcę nieruchomości w sekretariacie Urzędu Gminy lub wysyła pocztą tradycyjną na adres urzędu.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl