ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Kluby seniora z dofinansowaniem

fot. Urząd Miasta w Płońsku

Dobra wiadomość dla seniorów
Klub Senior+ działający w Płońsku znalazł się na liście rankingowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej i otrzyma 74 760,00 zł na swoje funkcjonowanie.


Klub Senior+ będzie zapewniał wsparcie płońskim seniorom przez umożliwienie im:
- Korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji
- Działań prozdrowotnych
- Edukacyjnych
- Kulturalnych
- Rekreacyjnych
- Opiekuńczych
W ramach działalności Klubu Senior+ udostępniana będzie seniorom infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego.
Adresatami zadania są mieszkańcy Płońska, nieaktywni zawodowo, powyżej 60. roku życia.
Wartość zadania: 210.000,00, kwota dofinansowania - 74.760,00
Klub Senior+ działa w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płońsku

Podobne dofinansowanie otrzyma także Klub Seniora w Załuskach. 

Komentarze obsługiwane przez CComment