ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Na praktyki i staże do Tasbudu

22 kwietnia w sali konferencyjnej Starostwa Zarząd Powiatu Płońskiego i Grupa Kapitałowa F.B.I. TASBUD podpisali memorandum. Dotyczy ono umów, jakie mają być zawierane z tym pracodawcami na prowadzenie praktyk i staży dla uczniów powiatowych szkół zawodowych. 

Dokument jest efektem wielu spotkań roboczych i rozpoczyna wielowątkową i długoterminową współpracę z Powiatem Płońskim obejmującą m.in. plany w zakresie przeprowadzenia praktyk oraz staży krajowych, a także zagranicznych dla uczniów szkół ponadpodstawowych - Zespołu Szkół nr 1 oraz Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku oraz inne działania związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.
Z ramienia Zarządu Powiatu Płońskiego memorandum podpisali: starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska oraz wicestarosta Krzysztof Wrzesiński. Z ramienia Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dokument podpisał v- ce prezes Zarządu, dyrektor generalny Grupy Kapitałowej F.B.I. TASBUD dr inż. Andrzej Czapczuk.

Moment podpisania umowy. 

fot. Starostwo Powiatowe w Płońsku

rom

Komentarze obsługiwane przez CComment