ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Niepokojąca sytuacja w płońskim szpitalu

fot. Roman Nadaj

Niepokojąca sytuacja w płońskim szpitalu, o czym poinformował nas jeden z lekarzy. Władze powiatu i miasta otrzymały pismo przekazane do Naczelnej Izby Lekarskiej o wszczęcie postępowania o uchylenie prawa wykonywania zawodu jednego z lekarzy pracujących w SOR szpitala w Płońsku. 

Oprócz lekarza Michała Ziółkowskiego, pismo podpisali także kierownik Zakładu Radiologii, Przemysław Dul i koordynator Oddziału Urazowo-Ortopedycznego Arkadiusz Garbacki.
Poniżej pismo płońskich lekarzy do Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, wnioskujące o wszczęcie postępowania ws. uchylenia/ograniczenia prawa wykonywania zawodu lekarza (nie podajemy jego danych osobowych):
Działając w imię dobrego imienia środowiska lekarskiego, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa życia i zdrowia pacjentów wnioskuję o odebranie prawa wykonywania zawodu lekarza koledze lekarzowi.
Lekarz od kilku miesięcy pracuje w SPZZOZ w Płońsku w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zatrudniony za sprawą swojego długoletniego znajomego, który od 01.06.2020 roku sprawuje w naszym szpitalu funkcje dyrektora ds. medycznych oraz kierownika SOR. Lekarz ten pracuje nieregularnie, prawdopodobnie na podstawie umowy cywilno-prawnej. W ramach swoich obowiązków świadczy usługi zarówno w czasie ordynacji dziennej jak i podczas samodzielnych dyżurów w SOR. Środowisko lekarskie naszego szpitala szybko zorientowało się, że lekarz  jest ciężko chorym człowiekiem. Prezentuje objawy daleko idących ubytków neurologicznych - ma afazję zarówno ruchowa jak i czuciową, wielokrotnie nie rozumie prostych komunikatów jak również nie jest w stanie formułować swoich myśli. Lekarz ten jest do tego stopnia zaburzony, że gubi się w topografii oddziału na którym dyżuruje, nie potrafi obsługiwać systemu informatycznego. Z oczywistych powodów nie są nam znane dokładnie choroby Pana Doktora. Oczywistym jest jednak nawet po pobieżnym kontakcie, że lekarz taki nie może podejmować żadnych racjonalnych działań w procesie diagnostyczno terapeutycznym pacjentów w stanie zagrożenia życia. Część pracy za niego wykonują pielęgniarki, ratownicy oraz oczywiście wezwani pilnie lekarze z innych oddziałów. Sam osobiście byłem świadkiem sytuacji w której omal nie doszło do zatrzymania krążenia u chorej leżącej od kilku godzin w SOR o której Pan Doktor nie potrafił nic powiedzieć, nie wydał jej żadnych zleceń i nie podejmował wobec niej żadnych działań.
O całej tej skandalicznej sytuacji wielokrotnie był informowany dyrektor ds. medycznych dr Koper, jak również dyrektor naczelny dr Ozdarski. W październiku 2020 roku z inicjatywy ordynatorów odbyło się również spotkanie w gronie wszystkich ordynatorów Szpitala z udziałem Starosty Powiatu Płońskiego Pani Elżbiety Wiśniewskiej. Pani Starościna osobiście zapoznała się z sytuacją, pofatygowała się również poznać doktora. Po tym spotkaniu zapadły decyzje i uzyskaliśmy obietnice Dyrektora i Starosty, że lekarz ten nie będzie już dyżurował. Niestety już w grudniu zaczął się pojawiać w SOR początkowo w godzinach rannych a następnie od stycznia zaczął regularnie dyżurować. Kolejne interwencje w Starostwie i u Dyrektora SPZZOZ w Płońsku pozostają bezskuteczne. Doktor jest obsadzany w grafiku, ma też okazjonalnie dyżury w zastępstwie innego doktora.
Od 2 miesięcy dodatkowo lekarz ten rozpoczął dyżury w NPL-u. Są tygodnie że w piątek ma dyżur w NPLu, a w sobotę i niedzielę w SOR. Nawet dla zdrowej osoby taki maraton dyżurowy jest zbyt dużym obciążeniem. Pracując w SOR czy NPL, lekarz ten nie potrafi wypisać recepty elektronicznej czy zwolnienia, wiec chorzy są leczeni tylko i wyłącznie dotychczasowymi swoimi lekami bądź ewentualnie zlecane są im leki bez recepty.
W chwili obecnej Dyrekcja broni się, że wszystko jest w porządku bo lekarz ma prawo wykonywania zawodu i badania lekarskie więc "to nie jest nasza sprawa wtrącać w pracę SOR". Z oczywistych względów wobec ewidentnej niepełnosprawności lekarza nie można się zgodzić z taką argumentacją. Moje osobiste interwencje i rozmowy z Dyrektorem i Starostą Powiatu Płońskiego nic nie wnoszą do sprawy. Ostatnio rozmawiałem z Dyrektorem na ten temat dnia 01.04.2021 roku. Podczas tej rozmowy uprzedziłem Dyrektora, że będę zmuszony interweniować na poziomie Izb Lekarskich, a także zgłosić podejrzenie popełnienia przestępstwa w prokuraturze- z uwagi na narażenie życia i zdrowia pacjentów oraz dobra ekonomicznego SPZZOZ w Płońsku.

Czekamy na stanowisko dyrekcji płońskiego szpitala w tej sprawie. 

Komentarze obsługiwane przez CComment