Nowe mieszkania komunalne w Płońsku

Na początku lat 90. mieścił się tu supermarket, później tymczasową siedzibę miało w czasie modernizacji Miejskie Centrum Kultury. W minionym roku władze miasta zdecydowały się na adaptację części usługowej budynku na lokale komunalne. Po remoncie, który kosztowałmiasto Płońsk 1 mln zł, powstało 9 nowych mieszkań. Wczoraj klucze do nich wręczył najemcom burmistrz Andrzej Pietrasik.


Zadanie inwestycyjne pt. „Adaptacja i przebudowa lokali użytkowych położonych na parterze budynku przy ul. Płockiej 86 w Płońsku na lokale mieszkalne” realizowane było przez wykonawcę wyłonionego w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PREMIUM” Marcin Pijanowski.

Umowa na wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym zawierającym rozbudowę, nadbudowę i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania lokali użytkowych położonych na parterze budynku na lokale mieszkalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu została zawarta w dniu 20 lipca 2020 r. Prace zakończono 26 lutego, natomiast 30 marca br. odebrano zaświadczenie z Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu postępowania w sprawie zakończenia inwestycji.

W wyniku realizacji zadania z lokali użytkowych o pow. 367,16 m2 powstało 9 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 407,02 m2. Mieszkania są w pełni wykończone oraz wyposażone w kuchnie indukcyjne.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież