ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Pieniądze dla sołectw

Gmina Sochocin pozyskała środki z budżetu województwa mazowieckiego w ramach ,,Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021", na dofinansowanie realizacji pięciu zadań.

Ideą projektu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw, poprzez udzielanie przez województwo mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla rad sołeckich.

W sochocińskiej gminie wsparcie z projektu przyznane zostało sołectwom z: Kuchar Żydowskich, Milewa, Koliszewa, Bud Gutarzewskich oraz Rzów. Kuchary Żydowskie i Milewo, w ramach MIAS, na zakup i montaż elementów na teren rekreacyjny otrzymają po 10 tys. zł. Ponadto taką samą kwotę otrzymają sołectwa: Koliszewo, Budy Gutarzewskie, a także Rzy. W tych trzech miejscowościach, dzięki wsparciu Mazowsza, wykonane zostanie nowe oświetlenie uliczne.

W tym roku, na wsparcie sołectw samorząd województwa przeznaczył ponad 12,5 mln zł. Dofinansowanie w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021" otrzyma 1276 inwestycji, z 256 gmin.

Przypomnijmy, że w ramach tego programu gminy mogły uzyskać wsparcie w wysokości do 10 tys. zł dla jednego projektu. Jedno sołectwo może być objęte realizacją tylko jednego zadania.

Komentarze obsługiwane przez CComment