Poczernin: wyremontują drogę

Samorządy chętnie korzystają z możliwości pozyskiwania zewnętrznych funduszy. Dzięki temu mogą zrobić więcej niż wyłącznie za pieniądze z własnego budżetu. tym razem dotację udało się pozyskać gminie Płońsk.

Gmina Płońsk otrzymała dotację w wysokości 120 000 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 300730W w miejscowości Poczernin, gmina Płońsk w km 0+900,0-1+542,0”.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl