ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Pierwsza sesja rady miasta w Płońsku za nami

Źródło: Urząd Miejski Płońsk (facebook)

Wczoraj odbyła się pierwsza sesja rady miejskiej w Płońsku nowej kadencji. Nowo wybrani  radni i burmistrz  zostali zaprzysiężeni i złożyli również uroczyste ślubowanie.

- Będę burmistrzem wszystkich płońszczan, bez względu na ich poglądy polityczne i światopogląd. Uważam, że na poziomie samorządowym nie ma miejsca na wielką politykę. Jesteśmy tu nie dla siebie, ale dla mieszkańców Płońska i ich interesy musimy reprezentować. Stoję tu z pewną świadomością oczekiwań jakie są związane z rozpoczynającą się właśnie kadencją. Nie zamierzam zamykać się w gabinecie. Mieszkańcy chcą od swych przedstawicieli, aby Płońsk był miastem nowoczesnym, przyjaznym i otwartym na ludzi, miastem, które będzie starało się spełniać potrzeby wszystkich płońszczan, dlatego podobnie jak w latach ubiegłych będę kontynuował politykę zrównoważonego rozwoju – mówił burmistrz Andrzej Pietrasik, dla którego było to już ósme ślubowanie.

- Z radością i zaangażowaniem chcę podjąć się zadań, które czekają na nas w nadchodzącej kadencji. Wspólnie możemy uczynić nasze miasto jeszcze piękniejszym i lepszym dla wszystkich – dodał.

Przewodniczącym rady miejskiej został Artur Barański, radny Porozumienia Samorządowego Ziemi Płońskiej. Był to wybór jednogłośny.  Zgodnie z przewidywaniami, koalicję większościową utworzyły PSZP (7 radnych), KO (3 radnych) i Niezależni (2 radnych). Wiceprzewodniczącymi rady zostali Monika Zimnawoda, Patryk Kowalski i Henryk Zienkiewicz.

Podczas sesji inaugurującej nową kadencję wybrano również przewodniczących i członków poszczególnych komisji. W komisji budżetu, mienia komunalnego i gospodarki finansowej znaleźli się Grzegorz Krupiński (przewodniczący), Ryszard Antoniewski, Arkadiusz Barański, Mateusz Kacprowski, Marcin Kośmider, Patryk Kowalski i Henryk Zienkiewicz. W Komisja Polityki Społecznej: Ewa Sokólska (przewodnicząca), Wojciech Bluszcz, Bożena Dzitowska, Marta Golacik-Rybka, Aneta Jerzak, Marcin Pankowski, Magdalena Wyrczyńska. W Komisja Rozwoju Gospodarczego: Marzanna Stasiak (przewodnicząca), Grzegorz Czerniawski, Andrzej Ferski, Agnieszka Gzylewska, Benedykt Nowakowski, Kamila Skotak i Monika Zimnawoda W komisji rewizyjnej: Aneta Jerzak (przewodnicząca), Ryszard Antoniewski, Grzegorz Czerniawski, Andrzej Ferski, Marta Golacik-Rybka, Marcin Kośmider, Grzegorz Krupiński i Henryk Zienkiewicz. W komisji skarg, wniosków i petycji: Benedykt Nowakowski (przewodniczący), Agnieszka Gzylewska, Mateusz Kacprowski i Kamila Skotak.

Wyznaczono również członków dwóch komisji doraźnych – mieszkaniowej i statutowej. Do pierwszej należą: Agnieszka Gzylewska (przewodnicząca), Bożena Dzitowska, Aneta Jerzak, Marzanna Stasiak i Monika Zimnawoda. Do drugiej - Kamila Skotak (przewodnicząca), Wojciech Bluszcz, Aneta Jerzak, Marcin Kośmider i Patryk Kowalski.

Komentarze obsługiwane przez CComment