ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Powstanie klasa o profilu Straż Graniczna

fot. Starostwo w Płońsku

Starosta płoński i dyrektor Zespołu Szkół nr 1 spotkali się z majorem Tomaszem Zdzienickim z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej w Warszawie im. Powstania Warszawskiego. Od dnia 1 września 2021 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Płońsku w II Liceum Ogólnokształcącym zostaje uruchomiona klasa zapewniająca uczniom zajęcia dodatkowe z Edukacji Straży Granicznej.

Starostwo informuje, że nauczycielem, który będzie przekazywał merytoryczną wiedzę naszym uczniom będzie mjr SG Tomasz Zdzienicki - czynny funkcjonariusz Nadwiślańskiego Oddziału SG w Warszawie im. Powstania Warszawskiego. Podczas spotkania ze starostą zostały ustalone sprawy organizacyjne, związane z uruchomieniem klasy o profilu Straż Graniczna. Rozmawiano o teoretycznym i praktycznym szkoleniu uczniów.

,,Współczesna edukacja nie może funkcjonować w oderwaniu od praktycznych umiejętności. Wychodzenie naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom nieustannie zmieniającego się rynku pracy to jedno z ważniejszych wyzwań systemu kształcenia. Jako Powiat Płoński wspieramy takie inicjatywy jak współpraca ze Strażą Graniczną i dostrzegamy ich potencjał, zarówno dla absolwentów szkół jak i instytucji partnerskich." - informuje starosta płoński Elżbieta Wiśniewska.

,,Bardzo się cieszymy z perspektywy tej współpracy. Na podstawie podpisanego porozumienia uczniowie będą mogli obserwować pracę funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne w tej pracy."- informuje Ewa Głuchowska, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku.

Starosta i dyrektor ZS nr 1 w Płońsku wręczyły pamiątkowe grawerowane tabliczki z okazji Jubileuszu 30-lecia powstania Straży Granicznej za wieloletnią służbę oraz dbałość o bezpieczeństwo i ochronę granic Rzeczpospolitej Polskiej.

Na ręce majora przekazano również list gratulacyjny dla gen. bryg. Roberta Bagana - Komendanta Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego z okazji nominacji generalskiej.

Komentarze obsługiwane przez CComment