ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Ślubowanie rekrutów do służby przygotowawczej w KP PSP Płońsk

Źródło: KP PSP Płońsk (autor: bryg. Andrzej Głowacki)

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków strażaka, uroczyście ślubuję być ofiarnym i mężnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję przestrzegać prawa, dyscypliny służbowej oraz wykonywać polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, a także honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Takimi słowami przysięgi w środę, 3 kwietnia bieżącego roku, czterech nowych strażaków – Michał Gołębiewski, Jakub Piliński, Mariusz Piliński i Łukasz Sokołowski – złożyło ślubowanie przed przystąpieniem do służby przygotowawczej, w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku. Przysięga została przyjęta przez starszego brygadiera Artura Czachowskiego.

-  Jest to bardzo uroczysty moment w życiu zawodowym, postrzegany jako coś podniosłego, stanowi symbol pełnego włączenia do cieszącej się społecznym uznaniem służby i wzmacnia świadomość własnej tożsamości zawodowej – czytamy w oficjalnym komunikacie KP PSP Płońsk.

Służba przygotowawcza w Straży Pożarnej trwa 3 lata. Przed jej rozpoczęciem, każdy kandydat zostaje poddany ocenie zdolności fizycznych i psychicznych do pełnienia służby. Musi mieć polskie obywatelstwo, mieć co najmniej średnie wykształcenie i być osobą niekaraną.

Komentarze obsługiwane przez CComment