ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Starostwo ostrożne w przyjmowaniu interesantów

Starosta płoński 13 maja ogłosił, że w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, w Starostwie Powiatowym w Płońsku do odwołania ogranicza się bezpośrednią obsługę interesantów.

Przepis jest wciąż aktualny, choć zakażeń w ostatnim czasie znacznie ubyło... 

Z komuikatu wynika, że w Starostwie Powiatowym w Płońsku dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesantów polegającą na załatwianiu określonych spraw, przy czym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. 

Ograniczeń nie stosuje się do:

- dzieci do ukończenia 13. roku życia;
- osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub - osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
- osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
- osoby wymagającej pomocy tłumacza;
- innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.
 W Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Starostwa Powiatowego w Płońsku w każdą środę wyłącza się bezpośrednią obsługę interesantów.

Ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów w Starostwie Powiatowym w Płońsku obowiązują od dnia 13 maja do odwołania.

Czy drastyczny spadek liczby zakażeń skłoni urząd do poluzowania obostrzenia? O tym przekonamy się w najbliższych dniach.

Komentarze obsługiwane przez CComment