ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Święto Policji w płońskiej komendzie

KPP w Płońsku

W tym roku w płońskiej jednostce policji na wyższe stopnie służbowe awansowało siedemdziesięciu jeden funkcjonariuszy. Siedmiu z nich otrzymało swój pierwszy awans w hierarchii stopni policyjnych.

Wśród mianowanych na wyższe stopnie służbowe znaleźli się policjanci z różnym stażem służby, doświadczeniem, zajmujący różne stanowiska i pełniący różne funkcje w strukturze płońskiej formacji. Awansowani policjanci służą w wydziałach: prewencji, ruchu drogowego czy kryminalnym jednostki, a także Komisariacie Policji w Raciążu i Posterunkach Policji w Czerwińsku nad Wisłą, Nowym Mieście i Załuskach.

Dwóch funkcjonariuszy, w drodze wyróżnienia, za szczególne osiągnięcia w służbie, przedterminowo zostało mianowanych na wyższy stopień służbowy. Są to starszy sierżant Krzysztof Jóźwiak i starszy sierżant Kamil Rząp. Obaj funkcjonariusze pełnią służbę w Ogniwie Patrolowo Interwencyjnym Wydziału Prewencji. Na początku maja br. pełniąc razem służbę na terenie miasta Płońsk zostali skierowani przez dyżurnego do pożaru budynku mieszkalnego. Narażając własne życie i zdrowie z płonącego budynku wyprowadzili przebywającą w nim, nieświadomą zagrożenia, 87-letnią kobietę. Bohaterska postawa policjantów została doceniona przez mieszkańców Płońska. Była szeroko komentowana w lokalnych mediach.

Komendant Główny Policji na stopień młodszego inspektora mianował podinsp. Stanisława Dybowskiego - I Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Płońsku.
Mł. insp. Stanisław Dybowski, pełni służbę w policji od dwutysięcznego roku i od początku swojej kariery zawodowej związany jest z płońską komendą. Nadzoruje pion kryminalny.

Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu na stopień komisarza mianował 1 funkcjonariusza. Na stopień aspiranta sztabowego - 8 funkcjonariuszy, na stopień starszego aspiranta - 7 funkcjonariuszy, na stopień aspiranta - 3 funkcjonariuszy, na stopień młodszego aspiranta - 18 funkcjonariuszy, na stopień sierżanta sztabowego - 11 funkcjonariuszy, na stopień starszego sierżanta - 7 funkcjonariuszy, na stopień sierżanta - 8 funkcjonariuszy. Komendant Powiatowy Policji w Płońsku na stopień starszego posterunkowego mianował - 7 funkcjonariuszy.

W tym roku kilku wyróżniających się w służbie policjantów i pracowników z płońskiej jednostki zostało nagrodzonych odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Wyróżniona również została osoba ściśle współpracująca z funkcjonariuszami tutejszej komendy, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wyjątkowe odznaczenie - brązowy Krzyż Zasługi, za czyny przekraczające zakres zwykłych obowiązków, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną, przyznał asp. sztab. Arturowi Zdrojewskiemu Dyżurnemu Zespołu Dyżurnych Wydziału Prewencji tutejszej komendy, który wielokrotnie organizował i z dużym oddaniem angażował się w zbiórki na rzecz potrzebujących dzieci oraz seniorów.

Złotym medalem za długoletnią służbę odznaczony został asp. sztab. Andrzej Rzewiński, który aktualnie pełni funkcję kierownika Posterunku Policji w Załuskach. Funkcjonariusz ten w szeregi policji wstąpił 27 lat temu.

Srebrnym medalem za długoletnią służbę odznaczony został Bogdan Białorucki - pracownik cywilny płońskiej komendy, który z jednostką związany jest również 27 lat dbając o bezpieczeństwo teleinformatyczne.

W uznaniu szczególnych zasług w zakresie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji brązową odznaką "Zasłużony Policjant" odznaczył komisarza Adama Malińskiego - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego.

Za zasługi dla policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji srebrny medal nadał Bogdanowi Lewandowskiemu - Komendantowi Straży Miejskiej w Płońsku, który od wielu już lat wraz z płońskimi strażnikami miejskimi dba o bezpieczeństwo mieszkańców.

Wymienione odznaczenia zostaną wręczone w późniejszym terminie.

Komentarze obsługiwane przez CComment