ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Umowa na wykonanie płońskich ulic

Zarząd Dróg i Mostów w Płońsku wykona roboty budowlane na ulicach: Piaskowej, Szczęśliwej, Handlowej, Broniewskiego, Magnolii i Targowej w Płońsku. Na to zadanie miastu odało się pozyskać dofinansowanie z rządowego programu. We wtorek władze miasta i miejska spółka podpiszą umowę w sprawie realizacji tej inwestycji. 


Spośród wymienionych dróg, tylko w ulicy Broniewskiego nie rozpoczęto robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie do wybudowania zaprojektowanego zakresu w całości. Pozostałe ulice wykonano w ograniczonym zakresie lub są w trakcie realizacji.
Jak informuje ratusz, w ulicach Piaskowej, Szczęśliwej i Handlowej jest aktualnie budowana kanalizacja deszczowa. Ten zakres nie jest objęty niniejszym zamówieniem. Częściowo wykonano również skrzyżowanie ulicy Płockiej i Piaskowej - to pas drogi powiatowej ulicy Płockiej.
Zadaniem wykonawcy jest ukończenie zaprojektowanych robót:
Na ulicy Magnolii została zrealizowana w niepełnym zakresie,
Na ulicy Targowej do wykonania pozostał parking przy drodze wewnętrznej, usytuowanej wzdłuż budynków mieszkalnych o numerach nieparzystych, a także zjazd z drogi wojewódzkiej i chodniki.
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4,7 mln zł. Ponad 1,7 mln zł miasto dołoży z własnego budżetu.

Komentarze obsługiwane przez CComment