Szkoła w Nowym Mieście z nowym projektem

Zespół Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście we wrześniu zrealizuje projekt edukacyjny „ W zgodzie z naturą, polsko-ukraińska eko-przygoda”.

Obejmuje on dwa spotkania młodzieżowe, pierwsze w Nowym Mieście i kolejne w Kijowie. Szkołą partnerską będzie zaprzyjaźnione 144 Liceum w Kijowie im. G. Wasienka. Koordynatorem projektu jest Anna Wyrwich, nauczyciel języka rosyjskiego i wicedyrektor Zespołu Szkół w Nowym Mieście.
Agencja Narodowa wysoko oceniła projekt szkoły w Nowym Mieście, komentując przyznanie grantu projektowego następującymi słowami:
„ Streszczenie odzwierciedla działania zaplanowane we wniosku. Głównym tematem projektu jest ekologia. Uczestnikami projektu jest młodzież w wieku 14-18 lat, która na co dzień uczy się w szkołach będącymi organizacjami partnerskimi. Szkoły współpracują ze sobą od 2015 roku, realizowały wiele projektów edukacyjnych, w tym również w ramach PURWM. Mocne strony: włączenie społeczności lokalnej w działania projektowe, ewaluacja dostosowana do rodzaju projektu, wysoka jakość przygotowań projektu, wykorzystanie wielu metod edukacji pozaformalnej, dobrze określone metody upowszechniania rezultatów projektu. Słabe strony: brak.”

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież