Węgiel dla mieszkańców

Andrzej Pietrasik, burmistrz Płońska, poinformował mieszkańców - użytkownicy źródeł ciepła wykorzystujących węgiel kamienny, na jakich zasadach będzie można go kupić za pośrednictwem Urzędu Miasta.


2 listopada podpisana została przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Ustawa przewiduje możliwość zakupu węgla kamiennego przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych. Wnioski mogą składać osoby spełniające warunki ustawowe tj. które zgłosiły lub wpisały główne źródło ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Pojedyncze gospodarstwo domowe może zakupić 1,5 tony węgla do końca roku 2022 oraz kolejne 1,5 tony węgla do 15 kwietnia 2023 roku. O zakup nie mogą ubiegać się te gospodarstwa domowe, które kupiły już ten opał na zasadach preferencyjnych (np. poprzez sklep PGE w cenie niższej
niż 2000 zł za tonę).
- Wnioski można składać w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Miasta, korespondencyjnie oraz w formie elektronicznej. Należy wówczas pamiętać, że wniosek elektroniczny winien zostać podpisany za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Przesłanie skanu wniosku mailem nie wypełnia warunków przesłania wniosku drogą elektroniczną – zapowiada rzecznik płońskiego ratusza, Filip Przedpełski.
Ponadto informuje, że Płońsk podpisze umowę ze wskazaną spółką skarbu państwa zajmującą się sprzedażą węgla dla gmin, po czym przystąpi do sprowadzania węgla ze wskazanego przez spółkę punktu.
- Realizacja wniosków będzie zależała od dostępności węgla dla gmin. Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością wpływu do urzędu. Przewidujemy, że płatność za węgiel w kwocie 2000 zł brutto za tonę, będzie odbywała się na rachunek Urzędu Miasta. Z uwagi na fakt, iż samorząd miejski nie dysponuje infrastrukturą odpowiednią do realizacji zadania, węgiel będzie odbierany przez wnioskodawców na swój koszt, ze wskazanego przez gminę składu węglowego – twierdzi Andrzej Pietrasik.

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl