Wybory uzupełniające w Załuskach. Dwóch kandydatów

W gminie Załuski zarządzono powtórzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, w związku z wygaśnięciem mandatu jednego z radnych w maju zeszłego roku. Wojewoda mazowiecki wydał zarządzenie 17 stycznia, a wybory zostaną przeprowadzone 2 kwietnia 2023 r. 16 marca Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała dwóch kandydatów do okręgu nr 1. Są to – Konrad Grzybowski lat 24, zam. Stróżewo, KWW Konrada Grzybowskiego) i Ryszard Niedźwiecki (lat 77, zam. Niepiekła, KWW Bliżej Ludzi).

Z dniem 10 maja 2022 r. wygasł mandat radnego Zbigniewa Pogorzelskiego (KWW Kamila Koprowskiego – Nowe Oblicze Samorządu), z powodu pisemnego zrzeczenia się. W związku z tym na dzień 7 sierpnia 2002 r. zarządzono wybory. Te nie zostały jednak przeprowadzone, ponieważ w wyznaczonym terminie do komisarza wyborczego w Ciechanowie nie wpłynęło żadne zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandydata na radnego. W związku z powyższym mandat nadal pozostaje nieobsadzony.
6 lutego komisarz wyborczy wydał komunikat o przyjęciu zawiadomień o utworzeniu dwóch komitetów: KWW Bliżej Ludzi (pełnomocnik Barbara Niedźwiecka, z siedzibą w miejscowości Niepiekła) oraz KWW Konrada Grzybowskiego (pełnomocnik Małgorzata Grzybowska, z siedzibą w miejscowości Stróżewo). 20 lutego wydano postanowienie o powołaniu Gminnej Komisji Wyborczej, w skład której weszło 9 członków. Dwa dni później odbyło się pierwsze posiedzenie komisji. 13 marca powołano Obwodową Komisję Wyborczą nr 1, w skład której weszło 7 osób. Kampania wyborcza skończy się z dniem 31 marca o godz. 24:00.
Zarządzono pięć siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych: urząd gminy w Załuskach oraz szkoły podstawowe w Stróżewie, Szczytnie, Kroczewie i Kamienicy. Głosowanie potrwa od godziny 7:00 do 21:00.

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl