ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Agnieszka Borkowska laureatką Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Agnieszka Borkowska jest uczennicą Zespołu Szkół Powiatowych w Przasnyszu.

Agnieszka Borkowska z kl. III tż, została laureatką XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia. Olimpiada odbyła się w dniach 28 - 29 maja w Uniwersytecie Technologiczno - Przyrodniczym w Bydgoszczy. Uczennica przygotowywała się pod opieką pani Agnieszki Olbryś.
- Nie był to przypadkowy wynik. Aby osiągnąć ten sukces Agnieszka musiała wcześniej przejść eliminacje okręgowe, które odbyły się 23 kwietnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie. Zajęła w nich 1 miejsce - informuje Michał Mocek z ZSP w Przasnyszu.
 
Laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEiN są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w następujących zawodach: technik agrobiznesu, technik rolnik, technik ochrony środowiska, technik ogrodnik, technik leśnik, technik technologii żywności, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik weterynarii, technik mechanizacji rolnictwa, technik hodowca koni, technik inżynierii środowiska i melioracji oraz technik architektury krajobrazu.

Komentarze obsługiwane przez CComment