ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Burmistrz Beata Szczepankowska z absolutorium

Rada miejska w Chorzelach udzieliła jednogłośnego absolutorium za rok 2020 burmistrz miasta i gminy Chorzele, Beacie Szczepankowskiej.

- To wyraźne potwierdzenie poparcia radnych oraz mieszkańców dla skutecznie i racjonalnie realizowanej od lat przez burmistrz wraz z radnymi i całą administracją polityki zrównoważonego rozwoju gminy Chorzele, jak też dbałości o finanse gminy - mówi burmistrz Beata Szczepankowska.

- Rok 2020 był dla większości polskich samorządów bardzo trudny. Gminie Chorzele udało się go jednak przejść suchą stopą i kontynuować sprawną realizację wszystkich zadań na rzecz mieszkańców oraz tempo rozwoju. Podziękowania za pracę i współpracę na rzecz mieszkańców kierujemy także dla ówczesnej wiceburmistrz Katarzyny Brzezickiej, skarbnik Ewy Moniki Werder, radnych, kierownictwa urzędu i wszystkich urzędników oraz szefostwa i pracowników jednostek organizacyjnych gminy. Wielkie słowa wdzięczności dla mieszkańców - dodała.

Komentarze obsługiwane przez CComment