Akcja sadzenia drzewek w Jednorożcu

Pomysł sadzenia drzewek był inicjatywą wójta gminy Jednorożec Krzysztofa Iwulskiego. Razem z pracownikami urzędu udało się tą inicjatywę zrealizować. Do akcji włączyli się również radni i sołtysi z terenu gminy. Dzięki temu udało się posadzić aż 500 drzew. Były to głównie brzozy i dęby.

Wybór terenu pod nowe nasadzenia nie był przypadkowy. Sadzonki pojawiły się na terenie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Jednorożcu, co przyczyni się do większej ekologiczności tego terenu. Jest to pomysł, który warto naśladować bo niesie ze sobą nie tylko pozytywne aspekty klimatyczne, ale również estetyczne dla wielu przyszłych pokoleń.

sadzenie-drzew2

Wspólne zdjęcie zgranej drużyny z Jednorożca

fot. UG Jednorożec

ul. Ściegiennego 2
06-400 Ciechanów
tel/fax: (23) 672 34 02
e-mail: sekretariat@ciechpress.pl