ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Powiat pomaga niepełnosprawnym

Przasnyskie starostwo pozyskało prawie 140 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację dwóch programów pomocowych "Dostępne mieszkanie" oraz "Mieszkanie dla absolwenta" w ramach projektu "Samodzielność - Aktywność - Mobilność!".

Dzięki takiemu wsparciu osoby niepełnosprawne będą miały łatwiejszy i lepszy start w samodzielne i dorosłe życie. Aby zostać beneficjentem jednego z dwóch programów należy spełnić pewne kryteria.
Program "Dostępne mieszkanie" jest adresowany przede wszystkim do osób, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i nie ukończyły 65 roku życia. - Cel ten będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania - wyjaśnia starostwo. Na to zadanie pozyskano 59 748,00 zł i będzie realizowane w latach 2022-2025.

Natomiast "Mieszkanie dla absolwenta" to pomoc, z której mogą skorzystać osoby niepełnosprawne posiadające status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. W tym wypadku wsparcie finansowe będzie polegać na opłacaniu kosztów wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy. Budżet na realizacje drugie programu to 79 373,00 zł. Realizacja zadania jest zaplanowana do 2026 roku.

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością. Będą one realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Przasnyszu. Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach systemu obsługi wsparcia (SOW) bez straty czasu wnioskodawców, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier (https://sow.pfron.org.pl). Na stronie https://samorzad.gov.pl/web/powiat-przasnyski jest dostępna szczegółowa informacja dotycząca realizacji projektów, a także formularze i inne przydatne linki, by móc skorzystać z tego typu pomocy

Komentarze obsługiwane przez CComment