ul. ks. Ściegiennego 2, 06-400 Ciechanów 23 672 34 02 sekretariat@ciechpress.pl Pon.-Pt.: 8.00 - 16.00

Środowiskowego Domu Samopomocy w Obrębie nie będzie

W maju ubiegłego roku Urząd Gminy Przasnysz, zgodnie z umową darowizny, przekazał Starostwu Powiatowemu w Przasnyszu nieruchomość położoną w miejscowości Obrąb. W miejscu, o którym mowa, znajdują się dwa budynki: jeden po byłej szkole podstawowej w Obrębie i drugi budynek gospodarczy.

Gmina przekazała nieruchomość, na prośbę powiatu, który miał w nim utworzyć i prowadzić Środowiskowy Dom Samopomocy. Wówczas zastrzeżono, że jeśli w przeciągu dwóch lat nieruchomość nie zostanie wykorzystana na ten cel - darowizna będzie podlegała odwołaniu.

Niemal rok później Zarząd Powiatu oznajmił, że wycofuje się z inwestycji twierdząc, że dostosowanie techniczne budynku i zaadoptowanie go na ŚDS wymagałoby ogromnych nakładów finansowych. Wykonanie modernizacji, zdaniem powiatu, byłoby dwukrotnie droższe, niż koszt budowy nowego obiektu od podstaw.   

Zaskoczenia tym stwierdzeniem nie kryje wójt gminy Przasnysz, Grażyna Wróblewska. Odnosząc się do sprawy stwierdziła: - Gdyby nie chodziło o tak poważne sprawy jak gospodarowanie mieniem gminnym, w zasadzie mogłabym skwitować to powiedzeniem "widziały gały co brały". - Niestety, jako wójt gminy, która uwierzyła, że powiat przasnyski poważnie  traktuje realizację zadań publicznych tak ważnych dla mieszkańców, jak pomoc społeczna i przeznaczyła na ten cel nieodpłatnie nieruchomość o wartości nieco ponad 748 tys. zł, jestem zobowiązana poinformować opinię publiczną jak wygląda prawda.

- Przede wszystkim, istotnym jest, że to nie gmina ubiegała się o to, aby powiat przyjął darowiznę.  To powiat starał się, aby gmina przekazała na realizację zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, nieruchomość w Obrębie. Gmina uważając, że co prawda pomysł jest szczytny, ale brak pewności czy uda go się zrealizować, proponowała użyczenie tej nieruchomości - wyjaśnia.

-  Propozycja nie spotkała się z entuzjazmem. Powiat proponował w kolejnych pismach kupno nieruchomości za 100 tys. zł, co było z kolei nie do przyjęcia dla gminy, ze względu na wartość faktyczną lub darowiznę. W piśmie z dnia 5 listopada 2019 r. starosta Krzysztof Bieńkowski zawarł ważną deklarację, która przekonała zarówno Radę Gminy Przasnysz, jak i mnie osobiście jako wójta do dokonania darowizny - stwierdza i przytacza słowa starosty, że utworzenie placówki wsparcia społecznego wiąże się z ogromem pracy i wysiłkiem oraz zobowiązaniami finansowymi, które powiat jest skłonny zagwarantować.

Gmina zdecydowała się ostatecznie na przekazanie darowizny.

Cały tekst w najbliższym wydaniu TP. 

Komentarze obsługiwane przez CComment